Otázky zvenčí

Co jste kdy chtěli vědět o křesťanství a evangelících a báli jste se zeptat...

Odpověď na příspěvek: Re: Historičnost Ježíše

Od: Uživatel Evangnetu David Geisler <>
Kdy: 23. 03. 2012 14:41
Předmět: Re: Historičnost Ježíše

Dovoluji si jako svůj příspěvek k tomuto tématu zkopírovat komentář k jednomu článku na Svobodných protestantských stránkách:
"…(Johannes Møllehave) se prapodivně podivuje nad tím, že Apoštolské vyznání víry mluví o „zvěsti o odpuštění hříchů“ (str. 115), ač něco takového v čistém shrnutí základních momentů Ježíšova života nemá co dělat."
Údělem reformace (a reformační teologie zvláště) je principielně dávat do souvislosti historického Ježíše z Nazaretu a Ježíše Krista kérygmatu (viz. poznámka dole). Tedy velmi zhruba řečeno. Nastolovat čtenáři či posluchači jakousi představu "čisté Ježíšovy esence" a vydávat ji za skutečné poselství Ježíšova života je scestné. Oddělovat Ježíše z Nazaretu, pravého člověka od Ježíše Krista, Syna Božího je teologický nesmysl. A je to v podstatě rouhání. Rouhání farizejského typu. Což jsou sice silná slova, ale bez takto formulovaného "teologického protestu" nelze smysluplně hovořit ani o „zvěsti o odpuštění hříchů“.
Tedy shrnuto: Ježíš Kristus synoptických evangelií musí býti (a také vskutku jest!) totožný s Ježíšem Kristem kérygmatu - zvláště pak pavlovské teologie. Viz. srovnejme Evangelium dle Lukáše 24, 25-27 a Pavlův 1. list Korintským 15,1-20."
A tož tak z Moravy v předvelikonočním čase… :)
Poznámka: Kérygma z řec. κηρυγμα [kérygma] - "hlásání", "zvěstování", "kázání", "zvěst", doslova »oznámení«. Je to hlásání základního jádra evangelijního poselství (»smrti a vzkříšení Ježíše Krista«), které z Božího pověření uskutečňuje církev a které se předkládá jako výzva k víře.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód