Otázky zvenčí

Co jste kdy chtěli vědět o křesťanství a evangelících a báli jste se zeptat...

Odpověď na příspěvek: Re: Křesťanství a reinkarnace - Janovo eliášství

Od: Uživatel Evangnetu František Smetana <>
Kdy: 18. 10. 2011 19:28
Předmět: Re: Křesťanství a reinkarnace - Janovo eliášství

Podle Bible byl Eliáš vzat do nebe ( 2Kr 2,11 ). Tedy nezemřel.
Skrze proroka Malachiáše (ČEP: Malachiáš 3,23) ( Kraličtí: Mal 4,5 ) je Bohem zaslíbeno opětovné poslání proroka Eliáše.
Podle evangelisty Jana židovští kněží a učitelé čekali skutečného Eliáše, který sestoupí z nebe. Jan Křtitel jim ale jasně řekne, že tím Eliášem není. ( J 1,21 ) Naproti tomu Pán Ježíš v Matoušovi ( Mt 11,14 a Mt 17,12.13 ) Jana Křtitele za Eliáše označuje.
Je zde rozpor?
Jan Křtitel odmítl představu tehdejších učitelů Izraele, že Eliáš sestoupí se slávou z nebe. A jejich pochopitelnou touhu po osvobození z římské nadvlády. Nepřišel plnit lidská očekávání, ale Boží vůli.
Přesto podle Ježíše byl Jan Křtitel Eliášem. V jakém smyslu? Janovo eliášství není totiž vázáno na tělo, ale na způsob, charakter jeho práce. Na způsob zvěstování, k němuž byl povolán.
Snad podobný princip je popsán v 2 Tes 2,3 . Konstatování jednoho ze dvou tajemství popisovaných v Novém Zákoně - tajemství nepravosti. Určitě nejde o nějaký ďáblův fyzický projev v tomto světě. Ale o to, že zde budou lidé, kteří budou jeho metodami pracovat proti Božímu evangeliu.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód