Otázky zvenčí

Co jste kdy chtěli vědět o křesťanství a evangelících a báli jste se zeptat...

Odpověď na příspěvek: Re: Křesťanství a reinkarnace

Od: Kazatel ČCE Jaroslav Pechar <>
Kdy: 17. 10. 2011 09:23
Předmět: Re: Křesťanství a reinkarnace

Nu, Tomáš Molnár odpověděl velmi pregnantně, tak jen pár poznámek. - Na jedné straně očekáváte dogmatickou otevřenost (reinkarnace) a na straně druhé očekáváte, že kazatelé budou dogmaticky sešněrováni (stejný výklad biblického místa). - Na jedné straně se dovoláváte biblického textu (Ježíš je reinkarnovaný Jan Křtitel /mimochodem, neruší Vás, že by Ježíš byl o půl roku starší a oba dva se za fyzického života setkali? Jak se reinkarnuje do třcetiletého chlapa? Co byl Ježíš před smrtí Jana Křtitele? Nepřipadá Vám, že překrucujete nejen Bibli, ale i učení o reinkarnaci?/), na straně druhé ho považujete za zfalšovaný (Konstantin). Ano - v tomto oboru jsem študovanej a z dob studií jsem si odnesl mj. podstatný důraz na svobodu a odpovědnost každého křesťana před Bohem. Já nejsem ten, kdo jim z kazatelny říká "jak je to doopravdy", ale "jak jsem uvěřil". Uvěřil jsem, že z moci Ducha svatého máme k dispozici velmi věrnou podobu toho, co kdysi psali autoři biblických spisů. Studium kritiky biblického textu mne v této víře utvrzuje. Uvěřil jsem, že Ježíš byl nadán mocí, která se vymyká současnému fyzikálnímu paradigmatu. Nechápu, proč s tím máte problém vy, když věříte v reinkarnaci, tedy něčemu, co se témuž paradigmatu vymyká právě tak.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód