Otázky zvenčí

Co jste kdy chtěli vědět o křesťanství a evangelících a báli jste se zeptat...

Odpověď na příspěvek: Re: Křesťanství a reinkarnace

Od: Kazatel ČCE Jaroslav Pechar <>
Kdy: 05. 10. 2011 11:50
Předmět: Re: Křesťanství a reinkarnace

Jen na okraj - nevím, jak kolega Wrana, ale já bych řekl, že ta proměna vody ve víno byla skutečně vykonána vírou (tedy přesněji - mocí Ducha svatého) a že to není vůbec žádné podobenství. Beru to doslova, lidi při tom nechávám. Chápu, že Vás u nás v kostele asi moc často neuvidím. Od doby renesance konaná kritická práce nad rukopisy ukazuje na věrnost a spolehlivost předání biblických rukopisů kde se drtivá většina odchylek a různočtení týká gramatických nuancí a místa, která se týkají zásadnějších témat, byste spočetl na prstech jedné ruky. Zajímá-li Vás nějaké konkrétně, sem s ním a bavme se o něm. Otevřeně kritická teologie nemůže vycházet z toho, že někdo někdy někdy měl k dispozici nám již nedostupné spisy, "původní znění Bible" apod. Jestli hodláte argumentovat tím, že někde něco určitě je (třeba "tajné vatikánské archivy" a tak), nemáme se o čem, bavit. Dnes i v češtině vychází snad vše, co bylo ve starověku napsáno - nekanonická evangelia, apokalypsy, dopisy představitelů rané církve… - jaký spis máte konkrétně na mysli? Co přineslo tak jasné a nezvratné, ba stoprocentní důkazy, že některý z těchto textů prezentuje fakta přesněji a hodnověrněji, než kanonické spisy? Nejspíš se shodneme na tom, že "Bůh je něco mnohem víc, něž jak se o něm dočítám v bibli" - nic to pro mne nemění na přesvědčení, že to, co se o bohu dočítám v Bibli, bohatě postačuje ke spáse mně i komukoliv dalšímu.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód