Otázky zvenčí

Co jste kdy chtěli vědět o křesťanství a evangelících a báli jste se zeptat...

Odpověď na příspěvek: Re: Křesťanství a reinkarnace

Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 26. 09. 2011 10:27
Předmět: Re: Křesťanství a reinkarnace

Ve svém textu máte dvakrát slovo "jednoznačně" - prý víra v převtělování jednoznačně vyplývá z Bible, a prý se ho dokázalo i pokusně dokázat. Kdyby tomu tak bylo, opravdu bychom neměli o čem diskutovat. - Já mohu říct jen, že v exegezi se asi mýlíte: když někteří považovali Ježíše za Jana Křtitele, tak si představovali, že po své popravě vstal z mrtvých, prostě se sám resuscitoval a tak se prokázal jako Boží muž. Pokud jiní považovali Ježíše za Jeremiáše či za jiného z proroků, pravděpodobně si představovali prostě, že znovu přišel od Boha, od toho, u kterého lidé zůstávají živí. Ale taková víra v identitu osobnosti, která trvá, i tělesnou identitu, garantovanou Bohem, věříme "těla z mrtvých vzkříšení" - je určitě něco jiného než "východní" PŘEvtělování.

Přidat příspěvek:


















Ověřovací kód