Otázky zvenčí

Co jste kdy chtěli vědět o křesťanství a evangelících a báli jste se zeptat...

Odpověď na příspěvek: Re: Křesťanství a reinkarnace

Od: Anonym: Tomáš Lachtan---.net.upcbroadband.cz )
Kdy: 24. 09. 2011 22:03
Předmět: Re: Křesťanství a reinkarnace

Evangelium podle Matouše 16/13–14
Když Ježíš přišel do končin Cesareje Filipovy, ptal se svých učedníků: „Za koho lidé pokládají Syna člověka (=mne)?“ Oni řekli: „Jedni za Jana Křtitele, druzí za Eliáše, jiní za Jeremiáše nebo za jednoho z proroků.“ Z toho jednoznačně vyplývá, že lidé tehdy věřili v převtělování.
Domnívám se, co zde a výše bylo uvedeno na důkat, že prvotní křesťané věřili na převtělování – reinkarnaci, je více než přesvědčivé. Nepochybuji, že se s těmito texty a výše uvedenou interpretací setkali i na těchto stránkách diskutující faráři a další účastníci diskuzí. Je proto otázka proč se tak vehementně brání přijmout určité korekce křesťanství což by bylo naprosto přirozené, neboť stejně představitelé církve postupovali v minulosti v případech kdy věda prokázala evidentní omyly církve v případech z oblasti fyziky, chemie, astronomie apod. Byly učiněny i pokusy dokázat existenci převtělování, a to naprosto objektivně a s jednoznačně pozitivním výsledkem.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód