Otázky zvenčí

Co jste kdy chtěli vědět o křesťanství a evangelících a báli jste se zeptat...

Odpověď na příspěvek: Re: Křesťanství a reinkarnace

Od: Anonym: Marcus---.net.upcbroadband.cz )
Kdy: 23. 09. 2011 11:47
Předmět: Re: Křesťanství a reinkarnace

K vašemu dotazu uvádím výňatek z jednoho textu, který se reinkarnací v raném křesťanství zabývá. Je snad dostatečně výmluvný
Mimochodem, některé zmínky o reinkarnaci bdělým církevním censorům přece jenom ušly: třeba novozákonní historka o slepém od narození, kdy se apoštolové ptali Ježíše: "Mistře, kdo zhřešil, on, anebo jeho rodiče?"
Cítíte ten zřejmý rozpor v této větě? Židé znali takzvaný dědičný hřích přecházející z generace na generaci. Proč se ale apoštolové ptali na to, jestli zhřešil onen slepý, když byl slepý od narození??? Protože židé tehdy znali zákon o "stěhování duší" a běžně ho používali!!! V bibli samotné jsou ještě minimálně dva další podobné příklady a kdo má oči otevřené, ten je najde.
A pak už můžeme jenom pokračovat v duchu proč církev tak vehementně bojovala proti víře v reinkarnaci. Učení o reinkarnaci se vyskytovalo u gnostiků, kteří byli zpočátku jedním z proudů raného křesťanství. Postrádali však vyšší formu organizovanosti, zato ale jejich víra a poznání se odehrávalo na platformě nezávislosti a svobody. Ke svému náboženství nepotřebovali žádnou církevní autoritu. Vzhledem k tomu, že toto hnutí bylo velmi silné a představovalo silnou konkurenci pro rodící se oficiální církev která se prosazovala jako univerzální moc, dnešní terminologií řečeno jako totalita, bylo nutno toto myšlenkové hnutí zlikvidovat. A boj proti herezím se táhl celá staletí, jak známo. Pozatím není nutné pitvat ovládací mechanismy církve, stačí na jednu stranu postavit svobodný přístup k víře a náboženství a na druhou stranu dogma vnucované všem a rovnice je úplná.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód