Otázky zvenčí

Co jste kdy chtěli vědět o křesťanství a evangelících a báli jste se zeptat...

Odpověď na příspěvek: Re: Jakub

Od: Kazatel ČCE Roman Mazur <>
Kdy: 23. 09. 2011 11:04
Předmět: Re: Jakub

Ano, ano, ujíždějí mi nervy, protože tady zapleveluješ jinak vcelku kultivovaný prostor a mnozí se kvůli příspěvkům, jako jsou ty Tvé, radši nezapojují vůbec.
Takže to zkusím ještě jednou, pomaleji a slušněji:

1. Své úvahy nad křesťanstvím a reinkarnací jsi začal rozvíjet na základě textu z Jakuba: "Jste jako pára, která se na okamžik ukáže a potom zmizí!"
Zde je širší kontext:
13 A nyní vy, kteří říkáte: "Dnes nebo zítra půjdeme do toho a toho města, zůstaneme tam rok, budeme obchodovat a vydělávat" - 14 vy přece nevíte, co bude zítra! Co je váš život? Jste jako pára, která se na okamžik ukáže a potom zmizí! 15 Raději byste měli říkat: "Bude-li Pán chtít, budeme naživu a uděláme to neb ono." 16 Vy se však vychloubáte a chvástáte. 17 Každá taková chlouba je zlá. Kdo ví, co je činit dobré, a nečiní, má hřích.
Jde o varování některým bohatým a arogantním křesťanům té doby. Z kontextu je evidentní, že výrok "jste jako pára…" je obrazným vyjádřením toho, jak jsou proti Bohu malí a nevýznamní a že by jim neškodilo více pokory.
Vytrhnout ho z kontextu a spřádat nad ním úvahy o reinkarnaci je z Tvé strany buďto BLBÉ (nemáš na to, vnímat věci v kontextu) nebo PODLÉ (vůbec Ti nejde o tento biblický text, jde Ti jen o to zase najít jakýkoli, třebas i velmik trapný oslí můstek k tomu, abys zde mohl "osvíceně" upozornit křesťany, jak jsou manipulovaní nebo manipulující). Jedna varianta je horší než druhá a obě Tě výrazně znevěrohodňují jako partnera k diskusi o jakýchkoli spirituálních otázkách.

2. Pak napíšeš: "Že první křesťané neměli s reinkarnací problém je dostatečně známo."
Co to je za nesmysl? Toto můžeš tvrdit jen právě na základě podobně zoufalé exegeze nebo nedostatečných znalostí, jaké jsi předvedl výše na textu z Jakuba.
Zkus tuto svoji rádoby poučenou tezi doložit nějakými solidními prameny. Možná bys měl taky uvážit, že "veřejně dostupný pramen" není totiž totéž, co "solidní pramen".
A to je další důvod, proč se s Tebou nedá skutečně diskutovat. Protože nedokážeš poznat skutečnou závažnost toho kterého pramene.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód