Otázky zvenčí

Co jste kdy chtěli vědět o křesťanství a evangelících a báli jste se zeptat...

Odpověď na příspěvek: Křesťanství a reinkarnace

Od: Anonym: Marcus---.net.upcbroadband.cz )
Kdy: 22. 09. 2011 21:20
Předmět: Křesťanství a reinkarnace

Na jiném místě diskuze bylo tvrzení, že prvotní křesťané neměli s reinkarnací žádné problémy, označeno jako demagogie. Proto je třeba uvést konkrétnější fakta.
V učení církve prokazatelně nauka o reinkarnaci existovala, a to až do doby, než byla církevními otci na popud císaře Justiniána z bible vyškrtána na synodu východní církve v Konstantinopoli v pátém století - tuším v roce 543 n.l. Cílem tohoto synodu bylo prokletí devíti článků učení Origenova které učení o reinkarnaci obsahovalo. To je první ověřitelný fakt.
Na koncilu v Konstantinopoli v r. 553 , kdy bylo Origenovo učení o preexistenci duše a o reinkarnaci ještě jednou oficiálně odsouzeno jako „pohanské a mylné“ a z církevního učení právoplatně odstraněno. Zároveň bylo vydáno nařízení, že „každému věřícímu křesťanovi je co nejpřísněji zakázáno věřit v reinkarnaci…. To je druhý fakt.
A perla na konec. V 11. kánonu tohoto koncilu se praví: „Kdo neprokleje … Origena včetně jeho bezbožných spisů a všechny ostatní kacíře, kteří jsou prokleti touto svatou apoštolskou církví.., ten budiž proklet. To je třetí fakt. Mimochodem, krásný to příklad křesťanské "lásky k bližnímu" že?
Bylo by velice zajímavé analyzovat důvody, proč se tak úporně církev snažila popřít učení o reinkarnaci.
Dodávám, že údaje jsem čerpal z veřejně dostupných pramenů.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód