Otázky zvenčí

Co jste kdy chtěli vědět o křesťanství a evangelících a báli jste se zeptat...

Odpověď na příspěvek: Re: Jakub

Od: Anonym: Marcus---.net.upcbroadband.cz )
Kdy: 22. 09. 2011 20:45
Předmět: Re: Jakub

Milý příteli,
trochu jsi mě zarmoutil svým tónem, ale nezlobím se, víme přece, že se má odpouštět ne sedmkrát, ale sedmdesátkrát sedmkrát. Takže všechno dobrý. Moje postřehy vpisuji do tvého textu.
Kazatel ČCE Roman Mazur napsal(a):
 Marcusi nebo Lachtane,    křesťanům vyčítáš zleva i zprava násilí, manipulaci a demagogii a nevím co  ještě a sám nejsi schopen diskuse ani na nejzákladnější úrovni slušnosti a  respektu k druhým:
Romane, to co zde uvádím jsou historická fakta, to si může každý ověřit z nejrůznějších zdrojů, doufám, že nechceš popírat nebo zamlžovat, že církev v minulosti páchala násilí, manipulovala lidi a demagogie byla oblíbeným prostředkem k ovládání mas. Diskutuji zde věcně, neužívám sprostá slova, nikoho neurážím a respektuji názor druhého pokud mne důvěryhodně přesvědčí o tom, že se mýlím. Je ovšem tvoje právo vnímat to jinak.
   1. Vedeš tady rádoby chytré řeči a nejsi schopen si odkaz, který jsi našel  zase-nevím-kde, přečíst v původním biblickém kontextu.
Žádné chytré řeči zde nevedu, mohu pouze opakovat co jsem řekl výše – uvádím fakta z veřejně přístupných zdrojů, žádné moje fabulace. Kontext je, že i samotný Luther se o Jakubově evangeliu vyjádřil, že je to slaměné evangelium a žádal jeho vyjmutí z bible. To už ovšem v 16. století jaksi nešlo, takže jak vidíš, ani Lutherovi List Jakubův moc nezapadal do kánonu, neboť v něm nacházel místa, která do určité míry zpochybňují oficiální linii křesťanství.
   2. Bereš si do huby křesťanské pojmy ("křesťanská naděje, následování  Krista a bla bla bla…"), abys do následující věty napsal demagogické  tvrzení bez smyslu, o tom, že křesťané neměli s reinkarnací problém. Když s  ní neměli problém, proč ji dodnes neučí? Četl jsi něco jiného z  religionistiky a o křesťanství než Šifru Mistra Leonarda?
Šifru Mistra Leonarda jsem nečetl a ani jsem neviděl film. Pokud jde o tvoji otázku proč se dodnes neučí reinkarnace – tu otázku opravdu myslíš vážně, nebo mě máš za úplného blba? Odpověď by ti daly i děti z nedělní školy. Mám to tu opravdu rozvádět? Ani nevíš jak jsi mě pobavil. Dám ti odpověď otázkou? K čemu byste pak měli spasitelnou oběť Ježíše? Nehledě na historické souvislosti. Myslíš že církev jen tak z plezíru potřela gnosi? Kdo máš uši k slyšení, slyš, vážený příteli.
   3. Kladeš otázku jen proto, aby si tady někdo naběhl a zkusil řešit Tvůj  zdánlivý problém. Využiješ toho pak jen k tomu, abys zase psal - ty, velký  Osvícený - o tom, jak jsou křesťané zmanipulovaní nebo manipulující a kdo ví  co ještě…
Potrefená husa nejvíce kejhá, ale trochu jsi střelil vedle. Vážně by mě zajímalo jak dnešní křesťané hledí na problém reinkarnace, této teorii věří nezanedbatelné procento světové populace.
   4. Nejsi schopen vystoupit ze své anonymity (i přes ochotu k osobnímu  setkání některých zdejších diskutujících včetně mě), kterou zde jen  zneužíváš.
Toto už jsme řešili, psal jsem že nejsem z Prahy, takže smůla. Nevím ale co by to řešilo chvíli klábosit z očí do očí. A nevím co tady zneužívám. Copak tu nejsou další diskutující, kteří zde vystupují pod přezdívkou? To je podle správce přípustné, tak co mi tu vyčítáš anonymitu?
   Ale aspoň jedno pozitivum na diskusi s Tebou zde nacházím: Aspoň neotravuješ  jinde.
Ty to tomu říkáš otravování, jinde si docela dobře podiskutujeme. Tvoje smůla, že neumíš přiznat pravdu i druhé straně, alespoň občas. Nebo jsi absolutně neomylný a pochopil jsi pravdu v celé její úplnosti? O to bych si dovolil pochybovat. Měj se pěkně. Marcus

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód