Otázky zvenčí

Co jste kdy chtěli vědět o křesťanství a evangelících a báli jste se zeptat...

Odpověď na příspěvek: Re: Historičnost Ježíše - tak bacha

Od: Anonym: Tomáš Lachtan---.net.upcbroadband.cz )
Kdy: 13. 08. 2011 18:30
Předmět: Re: Historičnost Ježíše - tak bacha

Kazatel ČCE Roman Mazur napsal(a):
 Pan Hledající odpověděl podle mého názoru výborně, protože ukázal velmi  výstižně absurdní důsledky Tvé hypotézy.    Nyní si dovolím položit otázku já Tobě. Mimochodem, položil Ti ji nepřímo i  Hledající: Připusťme, že Ježíš nebyl skutečnou historickou postavou. Jak pak  vysvětlíme vznik křesťanství a Nového zákona? Dopřej mi nějakou skvěle  podloženou a potvrzenou teorii, prosím!
Milý Romane, vždy jsem rád četl Tvé komentáře, které svědčí o tom, že jsi velice přemýšlivý člověk, který se s předmětnými otázkami snaží vypořádávat zodpovědně, a ne nějak povrchně demagogicky. To, co však píšeš výše však není úplně fér. Používáš metodu – položením nové otázky, která má na první pohled přímou souvislost s daným problémem, odvést pozornost úplně jinam. To si mohu jedině myslet, že s problémem historicity Ježíše nevíš rady a proto tak uhýbáš. Můžeme otevřít nové diskuzní vlákno na téma Vznik křesťanství a Nového Zákona, ale zde se, prosím, držme diskuze na téma jestli je Jěžíš historickou postavou či nikoliv.
Pan Hledající, kterého zmiňuješ ve smyslu že na mojí otázku odpověděl výborně, mohu zareagovat pouze tím, že jeho odpověď považuji pouze za pokus o jakousi dedukci, která by mohla mít váhu nepřímého podpůrného důkazu jenom v případě, že by vedle stála další fakta z několika dalších nezávislých zdrojů a svědčících pro historickou existenci Ježíše. Tak to ovšem není.
Navíc chcete-li tímto způsobem argumentovat a vznikem křesťanství dokazovat historicitu Ježíše, obracíte vzhůru nohama princip příčiny a následku. Tzn.
1. Vaše verze – To, že vzniklo křesťanství dokazuje, že na Zemi žil Ježíš.
2. Správně by však mělo být – Na Zemi žil Ježíš (historicky prokazatelně dokázáno), proto vzniklo křesťanství.
Jelikož se však (během uplynulých 2000 let) nepodařilo hodnověrně prokázat, že Ježíš je historická postava, že žil na této Zemi, musíme pro vznik křesťanství hledat jiné vysvětlení než působení konkrétního člověka. Tím se však zabývejme v jiném diskuzním vláknu.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód