Otázky zvenčí

Co jste kdy chtěli vědět o křesťanství a evangelících a báli jste se zeptat...

Odpověď na příspěvek: Re: Historičnost Ježíše - tak bacha

Od: Anonym: Tomáš Lachtan---.net.upcbroadband.cz )
Kdy: 12. 08. 2011 17:57
Předmět: Re: Historičnost Ježíše - tak bacha

Hledající napsal(a):
 Podle Tomáše Lachtana by vznik křesťanství vypadal asi takto: Pár lidí se  sešlo a rozhodli se, že vymyslí postavu, která vyzývá k lásce, pomoci  druhým, oběti.Napíší její fiktivní životopis, naštvou svoje příbuzné a  krajany, kteří je zavrhnou a budou jim usilovat o život. Potom se tato parta  spiklenců vydá do světa aby svoji mystifikaci šířila.Přitom se nerozpakují  obětovat život. Zmanipulují přitom obrovské masy svých následovníků kteří se  také často nerozpakují obětovat svůj život, než aby zapřeli vymyšlený  idol.Takový mnohem úspěšnější - smrtelně vážně míněná obdoba Járy  Cimrmana.Kdo čte např. spisy apoštola Pavla, který naslouchal očitým svědkům  Ježíšova života, ví, že popírat historicitu Ježíše z Nazareta je nesmysl.  Co je pravda je to, že Nový zákon a evangelia se vyjadřují jazykem své doby  - jazykem mýtů,poezie, odkazů na starozákonní citáty. To,o čem referují  -život, smrt a to co církev nazvala vzkříšení - je ale skutečné, skutečné,  až z toho mrazí, tak skutečné a provokativní, že je to i samotné církvi  nepříjemné.
Pane Hledající, myslím že to zbytečně ironizujete. Uvědomte si, že tímto postojem dáváte najevo pouze neschopnost vést konstruktivní dialog. Toto je velice závažné téma, kterým se v minulosti zabývali mnozí moudří mužové a nelze ho jen tak snadno smést ze stolu poukazem na několik biblických citací jako jste to udělal vy.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód