Otázky zvenčí

Co jste kdy chtěli vědět o křesťanství a evangelících a báli jste se zeptat...

Odpověď na příspěvek: Re: Historičnost Ježíše - tak bacha

Od: Anonym: Tomáš Lachtan---.net.upcbroadband.cz )
Kdy: 12. 08. 2011 17:51
Předmět: Re: Historičnost Ježíše - tak bacha

Vážený pane Hledající,
děkuji vám za vaši reakci, kterou jste zde na pokračování uveřejnil. Dal jste si opravdu práci snést všemožné argumenty proti textu, který jsem úvodem uveřejnil. Když si ale nezaujatě své texty přečtete, musíte připustit, že jste neřekl prakticky vůbec nic. Pohybujete se totiž stále na půdě víry, resp. bible, ale jde přece o to nalézt mimo bibli dostatečně přesvědčivé důkazy ať pro či proti historicitě Jěžíše. Takto se nikam nedostaneme. Bible byla psána především pro věroučné a náboženské účely, nikoliv jako přesný historický dokument. Musíme proto pátrat skrze jiné disciplíny jako je např. historie, literatura, archeologie apod. Vezměte si za příklad např. seriozního novináře. Ten když bude chtít uveřejnit jakoukoli zprávu, ověří si z dalších dvou, tří nezávislých zdrojů, že jeho informace, kterou chce předložit čtenáři, je pravdivá. A tento postup je možno použít i obráceně. Máme-li text o kterém se chceme přesvědčit že je pravdivý, musíme ho porovnat s dalšími nezávislými zdroji které o něm hovoří. A to právě v případě Ježíše nejde. Jak uvádím ve svém úvodním textu, jediné zdroje o Ježíši které máme k dispozici jsou v Novém zákoně. A to je v tomto případě málo. Na Nový zákon jako na přesný historický zdroj se totiž nemůžeme spolehnout. Nebudu teď hovořit k dalším tvrzením, které uvádám, dokud se nepřeneseme přes tento základní problém.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód