Otázky zvenčí

Co jste kdy chtěli vědět o křesťanství a evangelících a báli jste se zeptat...

Odpověď na příspěvek: Re: Předpověděl Izajáš Ježíše?

Od: Kazatel ČCE Roman Mazur <>
Kdy: 10. 08. 2011 15:26
Předmět: Re: Předpověděl Izajáš Ježíše?

Pokud někdo tento text vykládá tak že daný prorok nadpřirozenou mocí… …věděl přesně, že prorokuje o muži jménem Ježíš …věděl přesně, kdy a jak se tento muž narodí …věděl přesně, co bude Ježíšovým úkolem a jaká přesně bude jeho životní cesta, (tak jsi to zřejmě slyšel Ty s ostatními v kostele) pak jsi měl smůlu na kazatele reprezentující verzi křesťanství, která lpí na doslovném (a tedy nepřiměřeném) výkladu celé Bible. Tato verze je v českém evangelictví přítomna, ale rozhodně nepřevažuje.
Pokud někdo tento text vykládá… …jako výraz touhy příslušníků izraelské komunity po Božím zásahu do jejich existence …a dodá, že křesťané mají podobné touhy a nacházejí nejdůležitější Boží zásah do existence světa v příběhu Ježíše Krista …a vyloží, že v tomto kontextu se dá starozákonní proroctví volně (nikoli doslovně se všemi podrobnostmi) vztáhnout na Ježíše, (jak bych to vykládal já a zřejmě většina našich farářů), pak byste se setkal s typickým evangelickým výkladem tohoto starozákonního textu.
Tento přístup christologického výkladu Starého zákona je výborně - a přitom stručně - popsán v knize J. Hellera "Bůh sestupující".
Při tom je všem zainteresovaným jasné, že nejde o JEDINÝ možný způsob výkladu, ale pro protestantskou cestu víry nejvíce přiměřený…

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód