Otázky zvenčí

Co jste kdy chtěli vědět o křesťanství a evangelících a báli jste se zeptat...

Odpověď na příspěvek: Historičnost Ježíše

Od: Anonym: Tomáš Lachtan---.net.upcbroadband.cz )
Kdy: 10. 08. 2011 09:45
Předmět: Historičnost Ježíše

FILOSOFICKÁ ŠKOLA TOMÁŠE LACHTANA
Je Ježíš historická postava?
Hned v úvodu řekněme že nikoliv. Ježíš nikdy na této Zemi nežil. O tomto tvrzení nám přináší důkaz paradoxně i samotná bible. Vezměme to ale popořádku.
1. Ježíš je v bibli popisován jako divotvorce za kterým se táhly zástupy (tisíce lidí) a jeho věhlas ho předcházel široko daleko. Konal zázraky, které do té doby neměly obdoby. Nasytil stovky, tisíce lidí pomocí několika chlebů, vzkřísil Lazara, který už zahníval atd. atd. Mnoho lidí za ním přicházelo za jako svoji poslední nadějí. Udivoval svojí moudrostí. Zkrátka byl, řečeno dnešní terminologií, populární, veřejně činnou osobou, známý svojí činností široko daleko. Přesto za svého života nestál nikomu za to, aby zaznamenal jeho činy, sepsal jeho životopis, udělal s ním autentický rozhovor. Tak si vážili svého Mistra? Nejstarší evangelium, Markovo, vzniklo až několik desetiletí po jeho smrti. Proč?
2. Kromě evangelií neexistuje jediný historický záznam o činnosti tohoto člověka. Opět – přestože tak výrazně zasáhl do dění ve své zemi, nikdo si nepovšiml jeho mimořádných činů a nezapsal je. Jediná zmínka pochází od židovského historika Josepha Flavia. Současnými badateli je však označována jako podvrh z mnohem pozdější doby. Navíc, na podporu tohoto tvrzení, je o Flaviovi známo, že není zcela objektivním autorem. Můžeme tedy věřit této jediné zmínce?
3. Okolnosti narození Ježíše a veškeré atributy této události, nalezneme v obdivuhodné shodě i v jiných kulturách, v jiných náboženstvích, u jiných božstev (Mitra). Nejedná se tedy o nic jedinečného, neopakovatelného. Ve spektru těchto poznatků se musíme ptát – kolikrát se to vlastně Bůh vtělil do těla člověka? Nebo i jiní bohové přišli na svět jako lidé? Kolik je vlastně na nebi bohů kteří přišli jako spasitel mezi lidi? atd. Nezpochybňuje to až příliš důvěru v historickou postavu Ježíe?
4. Vzhledem k tomu, že evangelia pocházejí až z doby pozdější než ve které Ježíš žil, musíme předpokládat, že o narození Ježíše a o jeho životě až do třiceti let nebylo nikomu nic známo a veškeré okolnosti kolem početí a narození bylo nutné vymyslet. To se také stalo. Je zajímavé, že v době jeho smrti údajně žila jeho matka. Nikde však nenajdeme jedinou odvolávku na její přímé svědectví o Ježíši. Proto vyprávění o narození Ježíše musíme považovat za konstrukci, která postupně kolem postavy Ježíše vznikala.
5. Doba Ježíšova narození byla zasazena do doby zimního slunovratu. Stalo se tak proto, protože bylo třeba novým náboženstvím převálcovat významné staré pohanské tradice. Slavení zimního slunovratu bylo klíčovým svátkem pohanů. Není to náhoda, že se Ježíš narodil zrovna v tomto období a svým významem překryl význam nejvýznamnějšího pohanského svátku?
Lze uvést ještě další mnohé důkazy zásadním způsobem zpochybňující důvěryhodnost historické postavy Ježíše. Tyto jsou nejzásadnější. Proto se o Ježíši můžeme bavit pouze jako o idei. To je však jiné téma.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód