Otázky zvenčí

Co jste kdy chtěli vědět o křesťanství a evangelících a báli jste se zeptat...

Odpověď na příspěvek: Re: Je bible historicky přesná?

Od: Anonym: Tomáš Lachtan---.net.upcbroadband.cz )
Kdy: 26. 07. 2011 10:56
Předmět: Re: Je bible historicky přesná?

FILOSOFICKÁ ŠKOLA TOMÁŠE LACHTANA
Hledající napsal(a):
 Uvádíte tady pouze jeden zavádějící výklad evangelia.Mám dojem, že jste se  setkal s nějakými hodně omezenými křesťany, kteří se naučili pár frází a teď  jimi mlátí druhé po hlavě.  Nový zákon nabízí několik výkladů významu Ježíšovy smrti a zmrtvýchvstání.  Váš příklad se nedá sladit ani jedním z nich, podstatu evangelia  nevystihuje, naopoak. Je založen na satisfakční teorii Anselma z Cantenbury  ( necituji přesně) ze středověku. Ta dělá z Boha někoho, kdo je podroben  ještě nějaké vyšší moci než je on sám. Docela pěkně a srozumitelně je to  popsáno třeba v knize Miloslava Hájka - Vím komu jsem uvěřil.  Mě spíš oslovuje výklad ten, že se Bůh přiznal ke Kristově poslušnosti a  lásce nějakým způsobem, který církev nazvala vzkříšení dal nám najevo, že  žít jako Ježíš má smysl.     Co se týče toho, do jaké míry se kryje zkušenost lidí z doby před dvěma  tisíci lety a dnes? Kulisy jsou jiné. Lidé ale v zásadě stejní.Zkuste  zapomenout na všechny tlachy, co jste se dozvěděl a číst bibli a přemýšlet  nad ní vlastní hlavou. 2500 let je v dějinách lidstva velmi krátká doba. V  tradicích Izraele se projevují zkušenosti starší a i zkušenosti mnohých  jiných národů. Oni byli sice malý národ, ale na křižovatce, kde se stýkalo  myšlení egyptské, řecké, iránské a mnohé další.A je úkolem solidní teologie,  aby to lidem vysvětlila a pomohla jim přemostit ten škaredý příkop ( běžně  používaný termín)2000 let. Jo, jenže místo poctivě pracujících teologů jsou  většinou slyšet fundamentalističtí omezenci.     Stále mě překvapuje, jak jsou dnešní křesťané příliš často spíše podobní  lidem, kteří Ježíše nechali ukřižovat, především ve své namyšlenosti,  omezenosti a sobectví.    Co se týče viny - Pokud si promluvíte s někým, kdo má aspoň minimální  teologické vzdělání a není to nějaký zabedněný sektářský trouba, řekne vám,  že evangelium a jeho nezkreslený výklad umožňuje vyrovnat se s vinou, začít  znova ve vědomí Boží lásky.
Vážený Hledající, děkuji za Vaši reakci. Rád bych k ní poznamenal několik svých osobních postřehů.
Píšete – "Nový zákon nabízí několik výkladů významu Ježíšovy smrti a zmrtvýchvstání." Vždy jsem se domníval význam Ježíšovy smrti spočívá ve vykoupení hříchů světa, usmíření Boha a spasitelský čin pro jeho vyznavače. Z Vašeho vyjádření mám dojem, že tuto událost lze interpretovat nejrůznějšími způsoby a pokud ta či ona interpretace je natolik přesvědčivá, zajímavá, prezentovaná všeobecně přijímanou světskou autoritou a najde dosti stoupenců, lze ji přiřadit k dalším výkladům – a vážený věřící, vyber si podle svého gusta. Mám k tomu komický příměr. Jak známo ve sportce první cenu vyhrává ten, kdo uhádne šest tažených čísel. A teď si představte, že přijde nějaký dobrodinec a řekne – a kromě těch, kteří uhádli všech šest čísel první cenu vyhrávají ještě všichni ti, kteří za poslední rok navštívili alespoň jeden fotbalový nebo hokejový zápas, všichni ti, kteří se jmenují Franta, protože tah se uskutečnil na svátek Františka, pak ještě ti, kteří sázejí nepřetržitě alespoň tři roky atd. Docela absurdní, že? Byl bych rád, když byste toto mohl více rozvést. Knihu M. Hájka mám doma, nahlédnu do ní, ale i tak bych Vám byl vděčen za podrobnější informaci.
Píšete – "Kulisy jsou jiné. Lidé ale v zásadě stejní." Já bych řekl, s trochou nadsázky, že je tomu právě naopak. Samozřejmě před 2500 lety nebyly mrakodrapy, automobily, internet (bylo něco jiného – pyramidy, velbloudi, rychlí poslové, třeba ten maratónský), ale co lidé? Myslíte, že tenkrát měli povědomí o všem, co dnes spoluvymezuje vztah člověka ke světu a k Bohu? Myslíte v hledání víry nehrají vůbec žádnou roli poznatky z moderní psychologie, sociologie, mikrobiologie, filozofie, objevy ve fyzice, chemii atd. atd.? Já osobně si myslím že hrají a ohromnou. Právě díky těmto věcem lidé (někteří lidé) objevují znovu Boha, ale z hlediska dneška vůči minulosti, promiňte mi tu formulaci – na kvalitativnější úrovni. Vlastním poznáním, vlastním nalézáním, ne že jim to nějaká církevní autorita z pozice absolutní moci naleje do hlavy. Nepochybuji, že jsou Vám známy minmálně ty nejzákladnější církevní dějiny. Na koncilu v Nicey bylo božství Ježíše přijato jako závazný kánon pod trestem smrti. Myslíte, že toto bylo poznání Boha? Celé kžesťanství počínaje rokem 325 n.l. je nepřetržitým, stále se vyvýjejícím se politickým procesem.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód