Otázky zvenčí

Co jste kdy chtěli vědět o křesťanství a evangelících a báli jste se zeptat...

Odpověď na příspěvek: Smyšlená postava Mojžíš

Od: Anonym: Tomáš Lachtan---.net.upcbroadband.cz )
Kdy: 24. 07. 2011 14:00
Předmět: Smyšlená postava Mojžíš

FILOSOFICKÁ ŠKOLA TOMÁŠE LACHTANA
Předkládám vám další téma ze starověké mytologie které zní:
Smyšlená postava Mojžíš
Podle pověsti když se Mojžíš narodil byl dán do proutěného košíku a vyslán po řece, aby se vyhlo jeho zavraždění. později byl zachráněn královskou dcerou a vychován jako princ. Tento příběh o dítěti z košíku byl převzat přímo z mýtu o Sargonovi z Akkadu, který byl sepsán přibližně 2250 let př.n.l. Sargon se narodil, byl uložen do proutěného košíku aby se vyhlo jeho zavraždění a poslán po řece. Byl zachráněn a vychován Akki, královskou porodní bábou. Ještě více je však Mojžíš znám jako postava, která přinesla desatero přikázání. Avšak myšlenka o přinesení přikázání od Boha a jejich zvěstování na hoře je také velmi starý motiv. Mojžíš je pouze další z řady postav, které přinesly přikázání v mytologické historii. V Indii byl ohromným zákonodárcem Manou. Na Krétě Minos vystoupil na horu Dikta, kde mu Zeus dal posvátné zákony. Zatímco v Egyptě to byl Mises kdo přinesl kamenné desky a na ně Bůh napsal přikázání.
MANOU – MINOS – MISES – MOSES (Mojžíš). Zajímavé, že?

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód