Otázky zvenčí

Co jste kdy chtěli vědět o křesťanství a evangelících a báli jste se zeptat...

Odpověď na příspěvek: Setkání nad historií

Od: Anonym: Tomáš Lachtan---.net.upcbroadband.cz )
Kdy: 24. 07. 2011 10:45
Předmět: Setkání nad historií

FILOSOFICKÁ ŠKOLA TOMÁŠE LACHTANA
O potopě světa tu již v minulosti byla řeč. Nejstarší příběh o potopě nacházíme v Eposu o Gilgamešovi, který je datován rokem 2600 let př.n.l. Příběhy o potopě však nacházíme ve všech starověkých kulturách. Do Starého zákona byl od Sumerů převzat takřka doslovně. Ponechávám na každém z vás jak naloží s tímto faktem.
Dnes chci obrátit pozornost k další paralele a sice ke klíčovému místu Nového zákona, kterým je bezesporu narození Ježíše se všemi jeho atributy. V chrámu v egyptském Luxoru byl o mnoho staletí dříve, konkrétně 3500 let př.n.l., než se údajně narodil Ježíš, vyobrazen příběh o narození egyptského Boha Slunce Horuse. Najdeme zde naprosto totožný příběh jak je známe z evangelií – zvěstování, neposkvrněné početí, narození z panny atd. Vědecké kruhy označují tento výjev jako doslovnou předlohu pro mnohem pozdější vyjádření biblické zvěsti. Opět podobnost čistě náhodná?

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód