Otázky zvenčí

Co jste kdy chtěli vědět o křesťanství a evangelících a báli jste se zeptat...

Odpověď na příspěvek: Re: líní a pilní faráři

Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 15. 01. 2020 10:43
Předmět: Re: líní a pilní faráři

Jistěže odpovědnost nemá pouze staršovstvo. Ale má jakousi prioritní zodpovědnost, pokud bychom uvažovali např. o situaci, že je na sboru špatný farář. Staršovstvo je orgánem, který schválil kandidaturu tohoto faráře pro náš sbor a který rozhoduje o případné kandidatuře k volbě opakované. Orgánem, který může a má mít nejlepší přehled, co farář dělá a proč to tak dělá, který může na faráře přímo klást nároky. Všechno toto se dá jistě otevřít např. také na sborovém shromáždění, ale tam už to málokdy má potřebnou soustavnost, nebo se lidé pochopitelně i ostýchají být veřejně kritičtí.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód