Otázky zvenčí

Co jste kdy chtěli vědět o křesťanství a evangelících a báli jste se zeptat...

Odpověď na příspěvek: Re: tolerance

Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 06. 12. 2019 18:15
Předmět: Re: tolerance

Však jo, vaše hledačství oceňuji. Určitě jsem taky měl období, kdy jsem byl nadšen hledáním a nalézáním souvislostí mezi různými myšlenkovými směry. Tady jsem chtěl k tomu říct jen "b", totiž, že mnohdy je potřeba rozlišovat. Gnóze a křesťanství nejsou jedno, i když jsou si tak podobné. Tak i Ježíš měl farizeje jako svému snažení nejpodobnější, a přece se v evangeliu právě proti nim vymezuje nejostřeji. A stejně tak, když budete číst Jana od Kříže, což bych vám doporučil, ale ke čtení pečlivému, asi najdete podobnost s mnohým nekřesťanským, třeba i s taoismem, jak jste z toho nadšen, a přece vnějšková podobnost často klame.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód