Otázky zvenčí

Co jste kdy chtěli vědět o křesťanství a evangelících a báli jste se zeptat...

Odpověď na příspěvek: Re: tolerance

Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 04. 12. 2019 13:40
Předmět: Re: tolerance

Použil jsem slovo "nepředpojatý" ve smyslu, že čtete evangelium, aniž byste předem věděl, co z něho vyčíst máte a chcete. Takové nepředpojatosti do značné míry schopni být můžeme. A já si myslím, že se o ni snažit máme. O "mnohovrstevnosti" četby jsem pak nemluvil vůbec. Ne že by to nebyla rada skvělá. Ale proteď a pro prolomení lacině humanistického chápání Bible stačí něco prostšího: číst evangelium prostě tak, jak mu jsem schopen porozumět. - Profesora systematické teologie ode mne pozdravujte. Myslím, že o konzultaci s ním neříkáte pravdu.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód