Otázky zvenčí

Co jste kdy chtěli vědět o křesťanství a evangelících a báli jste se zeptat...

Odpověď na příspěvek: Re: Křesťanství a reinkarnace

Od: Anonym: Jan Blahůšek <> ( --- )
Kdy: 28. 03. 2019 10:42
Předmět: Re: Křesťanství a reinkarnace

A abychom se opět neztratili v babylonském zmatku filosofických termínů a neporozumění , dovolím si nakonec uvést pro ilustraci buddhistického chápání SPOLEČENSTVÍ jeden příklad z praxe - buddhistickou meditaci či modlitbu mettabhavana (rozvíjení laskavosti), jak nám ji do češtiny vlastními slovy krásně převedl Dr. Bohumil Houser (jeden z největších průkopníků mezináboženského dialogu v Československu i ve světovém měřítku www.byti.eu ):
„Tak jako naplňujeme křišťálovou vázu čirou, pramenitou vodou, tak naplňujeme svoji mysl i tělo myšlenkami nekonečné lásky a soucitu. Kéž všechny bytosti jsou zdrávy a šťastny, kéž všechny bytosti žijí v klidu a míru. Kéž všechny bytosti na severu, jihu, západě a východě, malé i velké, silné i slabé, bohaté i chudé, krásné i ošklivé jsou zdrávy a šťastny. Kéž všichni naši kritici, oponenti a nepřátelé jsou zdrávi a šťastni. Odkládáme myšlenky závisti, nenávisti, myšlenky strachu, který jsme zažili od narození až po tuto chvíli; odkládáme myšlenky a představy o nemocech a nahrazujeme je myšlenkami nekonečné lásky a soucitu.
Kéž všechny bytosti jsou zdrávy a šťastny, kéž všechny bytosti žijí v klidu a míru. Kéž si všichni v pravdě uvědomíme, že jsme BRATRY A SESTRAMI v jednom nekonečném oceánu života a přejme si vzájemně klid a mír. Mír blízkým a mír vzdáleným.“
….
Děkuji Vám za tento krásný rozhovor. Kéž by takových a vzájemného respektu a porozumění mezi náboženstvími bylo více! Budu se teď muset načas věnovat zas jiným povinnostem. Když budete mít chuť ještě v naše rozhovoru pokračovat, prosím pošlete mi vzkaz. Event můžeme také pro to založit novou diskusi "Dialog křesťanství a buddhismu"?, protože tato už původní téma přerostla.
Moc rád si s Vámi rád popovídám i po telefonu (724 939 405) či osobně, dá-li Bůh a naskytne se k tomu vhodná příležitost.
Mějte se krásně, Bůh Vám žehnej! :)))
Honza B.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód