Otázky zvenčí

Co jste kdy chtěli vědět o křesťanství a evangelících a báli jste se zeptat...

Odpověď na příspěvek: Re: Křesťanství a reinkarnace

Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 28. 03. 2019 05:52
Předmět: Re: Křesťanství a reinkarnace

Ad teď už "náš" druhý odstavec, o předsíni. Myslím, že i ten jsem vyřídili. Já jsem pochopil, že své formulace jste myslel ironicky, a zde jsem je citoval jako (pravděpodobné) stanovisko těch, kdo mluví o buddhismu jako "předsíni" křesťanství. Nepsal jsem, že si to takto myslím taky.
A k našemu tématu "ducha a těla", sjednocení protikladů. Spiritualita je věcí psychosomatickou, naprosto souhlasím. Většinu těch praktiik, které zmiňujete, znám, mohou být pro křesťany užitečné. - Taky samozřejmě souhlasím, že řeči o tom, že musíme umřít ve svém srdci a znovu se narodit už za tohoto svého života, myslí evangelium duchovně. Ano, a přesto se tato proměna odehrává v těle, v tomto jediném těle, které mám. Promiňte, mi stále připadá, že chcete od toho špinavého, mizerného těla, které máme, uniknout někam do spirituality čisté, nakonec netělesné.
Budu vás opět citovat, v místě asi klíčovém: MYSTICKÁ (I BUDDHISTICKÁ) DUCHOVNÍ ZKUŠENOST OTEVÍRÁ ČLOVĚKU NOVÝ SVĚT "NE-DUALITY" ČI SVĚT "UNIO MYSTICA/OPOSSITORUM", VE KTERÉM JSOU VŠECHNY MYSLITELNÉ PROTIKLADY ZÁZRAČNĚ SJEDNOCENY, BYTÍ A NEBYTÍ, ŽIVOT A SMRT, POHYB A KLID, SVĚTSKÉ A SVATÉ, SUBJEKT A OBEJKT ATD… ALE NENÍ TO ŽÁDNÉ JEJICH "SPLYNUTÍ" … ALE DIALEKTICKÝ SKOK, VE KTERÉM JSOU TYTO PROTIKLADY POZVEDNUTY NA VYŠŠÍ ROVINU A ODKRÝVAJÍ NOVOU, DOSUD ZCELA NETUŠENOU REALITU NEDUALISTICKÉHO VĚDOMÍ.
Řeknete, že subjekt a objekt jsou sjednoceny, ale nesplývají. Podle východních náboženství se možná atmán ztratí v brahmánu, rozplyne, n´est pas? Ano, taky křesťanská mystika mluví o unio mystica, Ale stále rozumím tomu sjednocení jako společenství. Jednotě v Duchu. Oddělené subjekty, byť i sjednocené. Asi jako podle tradičního učení o Trojici jsou v Bohu 3 osoby a ne jedna.
Takže, abych sumarizoval. Stále ensouhlasím, že bychom mohli nalézt překročení duality mezi Duchema tímto našim smrtelným tělem. Že by mělo dojít k splynutí mého já s božím já.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód