Otázky zvenčí

Co jste kdy chtěli vědět o křesťanství a evangelících a báli jste se zeptat...

Odpověď na příspěvek: Re: Křesťanství a reinkarnace

Od: Anonym: Jan Blahůšek <> ( --- )
Kdy: 27. 03. 2019 16:20
Předmět: Re: Křesťanství a reinkarnace

Dobře, pojďme si prosím tuto krásnou debatu shrnout, ať víme co JSME UŽ VYŘEŠILI:
Ad Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <> 26. 03. 2019 16:22 1. Píšete, že "namísto neplodných spekulací o posmrtném životě" bychom se měli orientovat na život pozemský. Máte pravdu, že křesťané někdy takto neplodně spekulují. Máte pravdu, že nám má jít o orientaci na pozemský život a jeho kvalitu. To, co je v základu křesťanství, ovšem nejsou "spekulace o posmrtném životě", to je víra, způsobená setkáním se Vzkříšeným.
JB: OK. VYŘEŠENO. NEBYLO MÍŘENO VŮČI KŘESŤANŮM, ALE NAOPAK VŮČI ZAVÁDĚJÍCÍM VÝKLADŮM PŘÍZNIVCŮ REINKARNAČNÍHO UČENÍ. BUDDHISMUS NENÍ NÁBOŽENSTVÍM "PŘEVTĚLOVÁNÍ", ALE NAOPAK OSVOBOZENÍM SE OD NĚHO :)
2. Halík neříká, že "buddhismus je předsíni křesťanství", to by skutečně bylo povýšenecké, ale že se pro někoho může stát předsíní křesťanské víry. Že totiž připomíná nutnou fázi zrání křesťanské víry, totiž "negativní teologii".
JB: OK. ALE ONO TO TU TAKTO NĚJAK ZAZNĚLO A NA TO JSEM REAGOVAL. JISTĚ, V TOMTO SMYSLU SE MŮŽE STÁT "PŘEDSÍNÍ" K JAKÉKOLIV VÍŘE, JAKÁKOLIV JINÁ VÍRA - I KDYŽ TROCHU POCHYBUJI, ŽE TA VÍRA "PŘEDSÍŇOVÁ" BUDE MÍT NĚJAKOU VELKOU HLUBKOU. S "NEGATIVNÍ ČI APOFATICKOU TEOLOGIÍ" V BUDDHISMU JE TO TROŠKU SLOŽITĚJŠÍ A BYLO BY NA DELŠÍ DEBATU. VE STRUČNOSTI MŮŽEME JEN ŘÍCI, ŽE MAHAJÁNA JE NESMÍRNĚ KOMPLEXNÍ A KONCEPTUÁLNĚ BOHATÝ SYSTÉM, KTERÝ OBSAHUJE I ZŘETELNÉ PARALELY KE KŘESŤANSKÉ VÍŘE, UČENÍ O SPÁSE Z MILOSTI, POZITIVNÍ I NEGATIVNÍ TEOLOGII ATD. ALE JEHO ALFOU A OMEGOU JE MYSTICKÁ ZKUŠENOST ÚPLNÉHO PROBUZENÍ, KTERÁ UŽ ZE SVÉ PODSTATY JE OZNAČOVÁNA ZA NIČÍM NEPŘEKONATELNÝ A FINÁLNÍ VRCHOL DUCHOVNÍ CESTY. ALE POZOR! MAHAJÁNA SI ROZHODNĚ NENÁROKUJE TUTO ZKUŠENOST JEN PRO SEBE, ALE VIDÍ JEJÍ UNIVERSÁLNÍ PŘÍTOMMNOST A ŽIVÉ PŮSOBENÍ VE VŠECH AUTENTICKÝCH NÁBOŽENSKÝCH TRADICÍCH LIDSTVA, TEDY I U KRISTA A JEHO NÁSLEDOVNÍKŮ. (VIZ I MŮJ KOMENTÁŘ K J.A.KOMENSKÉMU)
3. Důvodem evangelické kritiky buddhismu určitě není "despekt kvůli důrazu na mnišství". Řekl bych, že právě naopak, že dnešní evangelictví chce znovuobjevovat spiritualitu, a proto hledí na různé způsoby mnišství spíše se sympatiemi.
JB: OK. TAK TO SE MOC OMLOUVÁM, ASI SE NĚCO OD MÝCH DOB NA "FAKULTĚ" ZMĚNILO. TEHDY SPÍŠE BÝVALO MNIŠTVÍ KRITIZOVÁNO JAKO JISTÁ DEFORMACE PŮVODNÍ (JUDEO)KŘESŤANSKÉ TRADICE. Z POHLEDU BUDDHISMU VPOSLEDKU NEHRAJE ŽÁDNOU ROLI, JESTLI ŽIJE VĚŘÍCÍ JAKO LAIK ČI MNICH, DŮLEŽITÁ JE JENOM OPRAVDOVOST JEHO PRAXE A DOSAŽENÍ ZKUŠENOSTI PROBUZENÍ. OPĚT JSEM ZDE ALE REAGOVAL NA SLOVA O "NEGATIVISTICKÉM POHLEDU BUDDHISMU NA SVĚT/ŽIVOT", KTERÁ TU ZAZNĚLA.
4. Vaše myšlenky, že Buddhovi nejde o "vyvanutí", ale příše o příklon k pozemskému životu, jsou pro mě nové a zajímavé. Ale neumím je zhodnotit. Zda je to u Buddhy skutečně tak, nebo zda jde o nějakou moderní "west-friendly" interpretaci Buddhova učení.
JB: BUDDHOVI JDE O OBOJÍ, RESP. O NIC Z TOHO. MYSTICKÁ (I BUDDHISTICKÁ) DUCHOVNÍ ZKUŠENOST OTEVÍRÁ ČLOVĚKU NOVÝ SVĚT "NE-DUALITY" ČI SVĚT "UNIO MYSTICA/OPOSSITORUM", VE KTERÉM JSOU VŠECHNY MYSLITELNÉ PROTIKLADY ZÁZRAČNĚ SJEDNOCENY, BYTÍ A NEBYTÍ, ŽIVOT A SMRT, POHYB A KLID, SVĚTSKÉ A SVATÉ, SUBJEKT A OBEJKT ATD… ALE NENÍ TO ŽÁDNÉ JEJICH "SPLYNUTÍ" … ALE DIALEKTICKÝ SKOK, VE KTERÉM JSOU TYTO PROTIKLADY POZVEDNUTY NA VYŠŠÍ ROVINU A ODKRÝVAJÍ NOVOU, DOSUD ZCELA NETUŠENOU REALITU NEDUALISTICKÉHO VĚDOMÍ. TU NELZE NIJAK POPSAT, UCHOPIT INTELEKTEM A JEHO (DUALISTICKOU) LOGIKOU, NĚKOMU JINÉMU SDĚLIT. JE TO MYSTÉRIUM, KTERÉ MUSÍ ČLOVĚK SÁM PROŽÍT. BEZ POZEMSKÉHO ŽIVOTA BY TATO ZKUŠENOST NEBYLA MOŽNÁ. JE MOŽNÁ POUZE SKRZE NĚJ A V NĚM. A NAOPAK ZASE CELÝ VESMÍR A ŽIVOT JE JEN PŘIROZENÝM PROJEVEM SKRYTÉ TOUHY PO TÉTO ZKUŠENOSTI V SRDCÍCH VŠECH BYTOSTÍ A TATO ZKUŠENOST JE VPOSLEDKU JEHO JEDINÝM SMYSLEM A CÍLEM.
TÍMTO UŽ ZÁROVEŇ ODPOVÍDÁM I NA VAŠI OTÁZKU AD "NEDUALITA" ČI "PŘEKROČENÍ ŽIVOTA A SMRTI" ČI BYTÍ A NEBYTÍ. NENÍ TO ŽÁDNÉ "ZOMBIE", ALE PRÁVĚ ÚPLNÁ TRANSCENDENCE OBOU POJMŮ A JEJICH MOŽNÝCH KONFLIKTŮ VE SVĚTLE DUCHOVNÍ ZKUŠENOSTI. HEZKOU PARALELOU V KŘESŤANSTVÍ MŮŽE BÝT TŘEBA BOHO-ČLOVĚČENSTVÍ JEŽÍŠE KRISTA, TÍM TAKÉ NENÍ MYŠLEN NĚJAKÝ ANTICKÝ "POLOBŮH", ALE JE TO KRÁSNÉ SYMBOLICKÉ VYJÁDŘENÍ VNITŘNÍ ZKUŠENOSTI, KTEROU MUSÍ NAKONEC PROJÍT I KAŽDÝ NÁSLEDOVNÍK KRISTŮV - "NEŽIJI JIŽ JÁ (ČLOVĚK), ALE ŽIJE VE MNĚ KRISTUS (BŮH)". V ZENOVÉM BUDDHISMU SE PROTO ČASTO ŘÍKÁ, ŽE JE POTŘEBA ZEMŘÍT JIŽ BĚHEM ŽIVOTA A PAK JIŽ NEMUSÍ ČLOVĚK UMÍRAT PŘI SMRTI TĚLA. POCHOPITELNĚ TO NENÍ MYŠLENO FYZICKY, ALE DUCHOVNĚ. MEDITUJÍCÍ BUDDHISTA SE PŘI PONORU DO NEJHLUBŠÍHO ZÁKLADU SVÉHO ŽIVOTA A BYTÍ DOTKNE I TOHO V SOBĚ, CO JE PODSTATOU JEHO SMRTELNOSTI A NEBYTÍ. ŽIVOT A SMRT, BYTÍ A NEBYTÍ JSOU PAK PRO NĚJ DVĚ STRANY JEDNÉ MINCE. A NEMUSÍ SE PAK BÁT ANI JEDNÉ Z NICH. Z MYSTIKA SE TAK NESTÁVÁ "ZOMBIE (ANI ŽIVÝ ANI MRTVÝ), ALE JE VNITŘNĚ PROMĚNĚN - ZNOVU NAROZEN (Z DUCHA) - DO ŽIVOTA VĚČNÉHO, TJ. BYTOSTI, NAD NÍŽ ZTRÁCÍ SMRT (VE SMYSLU OPAKU ČI POPŘENÍ ŽIVOTA) SVOU MOC, PROTOŽE ŽIVOT I SMRT JSOU V NÍ PLNĚ INTEGROVÁNY DO DUCHOVNÍ REALITY VYŠŠÍHO ŘÁDU.
TAK SNAD JSEM NA VŠECHNY VAŠE DOTAZY ASPOŇ TROCHU SROZUMITELNĚ ODPOVĚDĚL? :)
PŘIZNÁM SE, ŽE JÁ JEN STÁLE NECHÁPU TU PŘEDSTAVU BUDDHISMU JAKO MOŽNÉ "PŘEDSÍNĚ" KŘESŤANSTVÍ. MÁM TUŠENÍ, ŽE TATO PŘEDSTAVA ZŘEJMĚ VZNIKLA U PŘÍZNIVCŮ "KŘESŤANSKÉHO ZENU (MEDITACE)" DOMNĚNKOU, ŽE ZENOVÁ MEDITACE NEJPRVE ČLOVĚKU UTIŠÍ ČI VYPRÁZDNÍ MYSL .. A ODTUD JE PAK UŽ JEN KRŮČEK K TOMU, ABY SE V TAKTO PŘIPRAVENÉ MYSLI (POTENCIÁLNĚ) ZJEVILA MILOST A LÁSKA BOŽÍ. MYSLÍM, ŽE TROCHU PODOBNÝM ZPŮSOBEM TO VE SVÝCH KNIHÁCH OTEC LASSALE A OTEC JOHNSTON ČI JINÍ KATOLIČTÍ AUTOŘI POPISUJÍ A ARGUMENTUJÍ TÍM VE PROSPĚCH PŘEDSTAVY, ŽE BUDDHISMUS JE SPIRITUALITOU OČIŠTOVÁNÍ MYSLI A VLASTNÍHO ÚSILÍ A KŘESŤANSTVÍ JEMU NADŘAZENOU SPIRITUALITOU ZJEVENÍ, LÁSKY A MILOSTI BOŽÍ.
BOHUŽEL ALE TATO PŘEDSTAVA VYCHÁZÍ Z NEPOCHOPENÍ TOHO, CO SKUTEČNĚ BUDDHISMUS ČI ZEN MYSLÍ MEDITACÍ.
CESTA SKUTEČNÉ BUDDHISTICKÉ MEDITACE NENÍ JEN NĚJAKÁ PSYCHOHYGIENA NEBO WELLNES RELAXACE MYSLI. MEDITACÍ JE V BUDDHISMU MYŠLENA KOMPLEXNÍ DUCHOVNÍ ČI MYSTICKÁ CESTA PRAKTIKUJÍCÍHO SE VŠEMI JEJÍMI FÁZEMI A ASPEKTY, DOBŘE ZNÁMÝMI I Z KŘESŤANSKÉ, SÚFIJSKÉ, ŽIDOVSKÉ ČI JINÉ MYSTIKY. BUDDHISTÉ VNÍMAJÍ JAKO AKT NEJVYŠŠÍ LÁSKY A MILOSTI JIŽ SAMOTNÝ FAKT PŘÍTOMNOSTI (ČI ZJEVENÍ) SPÁSNÉHO UČENÍ BUDDHY (ČI JINÝCH PROBUZENÝCH BYTOSTÍ, VČ. JEŽÍŠE KRISTA) A MOŽNOSTI JEJICH UČENÍ NÁSLEDOVAT. V TOMTO OHLEDU JE BUDDHISMUS STEJNĚ TAK NÁBOŽENSTVÍM MILOSTI JAKO KŘESŤANSTVÍ. A NENÍ JASNÉ V ČEM BY PRO NĚKOHO MOHL BÝT "PŘEDSÍNÍ .." KAMSI JINAM?
Hezký večer :)

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód