Otázky zvenčí

Co jste kdy chtěli vědět o křesťanství a evangelících a báli jste se zeptat...

Odpověď na příspěvek: Re: Křesťanství a reinkarnace

Od: Anonym: Jan Blahůšek <> ( --- )
Kdy: 26. 03. 2019 19:18
Předmět: Re: Křesťanství a reinkarnace

Dobrý večer, děkuji za reakci :)
Zatím jen ad 1. To si nerozumíme. Ta slova o "neplodném spekulování" nebyla adresována nám, křesťanům. To bych si vůbec nedovolil. Ale naopak propagátorům nepochopených a zkreslených východních konceptů. Buddha ve své době je adresuje těm přívržencům orientálních učení, kteří namísto toho, aby se soustředili na přítomný okamžik a možnost vnitřního obratu a zbavení se nevědomosti a strasti "právě nyní" se zabývají svými "minulými a budoucími" životy. Celá ta dnešní esoterická poblázněnost Západu reinkarnační teorií a pátráním po našich "minulých životech" všemi možnými regresními terapiemi, tak má ve skutečnosti s buddhistickým učením pramálo společného. A je spíše jeho opakem.
Buddhista podobně jako křesťan věří, že skrze naplnění Buddhova spásného učení dochází osvobození ze strastí nevědomého života i obávané smrti, k životu věčnému (který dualitu života a smrti překračuje, to je pravý význam slova nirvána - "vyvanutí" ze zajetí protikladů života a smrti). Přičemž v mahajánovém buddhismu je podstatným aspektem této spásy milost či nekonečné soucítění Buddhů (Probuzených) s živými bytostmi. Vlastní úsilí o dobrý život i víra v Buddhovu milost, obojí je potřeba. Některé školy mahajány více zdůrazňují to či ono, přičemž dle Eliadeho některé z nich zaujímají k otázce spásy velmi podobný postoj jako je luterský či kalvínský. V Asii zdaleka nejrozšířenější Buddhismus Čisté země pak většinou učí spásu prostou vírou a spolehnutím se na "jinou (než vlastní) sílu" zosobněnou v postavě Buddhy Amitábhy, který slibuje spásu všem, kteří ho s láskou uctívají.
Tedy buddhismus obsahuje obojí, negativní i positivní teologii, cestu vlastního úsilí i cestu lásky a milosti. Není tedy moc jasné v čem by měl být "předsíní ke křesťanství"? I když děkuji za upřesnění slov T. Halíka.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód