Otázky zvenčí

Co jste kdy chtěli vědět o křesťanství a evangelících a báli jste se zeptat...

Odpověď na příspěvek: Re: Křesťanství a reinkarnace

Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 26. 03. 2019 16:22
Předmět: Re: Křesťanství a reinkarnace

Zdravím vás.
1. Píšete, že "namísto neplodných spekulací o posmrtném životě" bychom se měli orientovat na život pozemský. Máte pravdu, že křesťané někdy takto neplodně spekulují. Máte pravdu, že nám má jít o orientaci na pozemský život a jeho kvalitu. To, co je v základu křesťanství, ovšem nejsou "spekulace o posmrtném životě", to je víra, způsobená setkáním se Vzkříšeným.
2. Halík neříká, že "buddhismus je předsíni křesťanství", to by skutečně bylo povýšenecké, ale že se pro někoho může stát předsíní křesťanské víry. Že totiž připomíná nutnou fázi zrání křesťanské víry, totiž "negativní teologii".
3. Důvodem evangelické kritiky buddhismu určitě není "despekt kvůli důrazu na mnišství". Řekl bych, že právě naopak, že dnešní evangelictví chce znovuobjevovat spiritualitu, a proto hledí na různé způsoby mnišství spíše se sympatiemi.
4. Vaše myšlenky, že Buddhovi nejde o "vyvanutí", ale příše o příklon k pozemskému životu, jsou pro mě nové a zajímavé. Ale neumím je zhodnotit. Zda je to u Buddhy skutečně tak, nebo zda jde o nějakou moderní "west-friendly" interpretaci Buddhova učení.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód