Otázky zvenčí

Co jste kdy chtěli vědět o křesťanství a evangelících a báli jste se zeptat...

Odpověď na příspěvek: Re: Křesťanství a reinkarnace

Od: Anonym: Jan Blahůšek <> ( --- )
Kdy: 26. 03. 2019 15:36
Předmět: Re: Křesťanství a reinkarnace

p.p.s.: Aby nedošlo k nedorozumění, rád bych ještě doplnil toto. Výše napsané rozhodně nemá být výzvou k nějakému lacinému synkretismu alá povrchní new age esoterika. Ta je mi asi stejně tak vzdálená, jako na druhé straně bojovný sektářský fundamentalismus. Obojí autentický náboženský život lidstva ničí, jen každé jiným způsobem. Pro ten je důležitá jak diverzita a pestrost, tak jednota a harmonie.
Napadá mne velmi aktuální příměr z jiného oboru. Stále více se mluví o negativních dopadech snižování diverzity v životním prostředí, o tom jak monokultury a necitlivé průmyslové zemědělství likvidují hmyz či jiné živočišné druhy či rostliny. Životní prostředí je složitý ekosystém, ve kterém každý druh má svou důležitou roli pro celkové zdravé fungování a přežití systému. A všechno zde musí být ve vzájemné rovnováze a harmonii, jinak nastává ohrožení všech.
Nebudou i ve světě náboženství platit podobné principy? Musí být pestrost duchovních tradic lidstva jedním velkým válečným polem, kde všichni bojují se všemi o vítězství té (jejich) nejsprávnější doktríny? Nemůže být naopak něčím, co už samo o sobě je krásným Božím darem lidstvu, stejně jako diverzita a pestrost v přírodě?
Jak říká Hans Kung "Nebude míru ve světě, dokud nebude míru mezi náboženstvími". Kdo jiný, nežli lidé duchovní ze všech kulturních tradic lidstva by měli jít ostatním příkladem ve vzájemném přátelství, porozumění, respektu a spolupráci … a velké opatrnosti ke snadnému přejímání předsudků, polopravd a všech informací z druhé nebo třetí atd. ruky?
Možná pak jednou všichni, křesťané, buddhisté, muslimové, taoisté a další, vyjdeme z labyrintu našich mylných představ o druhých a společně zasedneme k jedinému stolu ráje srdce a vzdáme díky jediné Pravdě a Lásce, která dává život nám všem.
Stačí chtít. A dobře rozlišovat pravdu od falše, například co se týče buddhismu viz debata výše .. i když podobným způsobem bychom si tu jistě mohli vyjasnit i naprosté dezinformace, které tu také zazněly o taoismu a jeho vztahu k dobru a zlu. Stačí si přečíst spis jakéhokoliv autentického taoistického mistra (třeba z taoistické školy Úplného poznání skutečnosti) nebo si vyzkoušet sami na sobě účinek taoistické jógy, abychom ihned věděli, že představa, že by taoismus nějak adoroval zlo nebo nevedl své věřící k dobru je naprostá fantasie, podobná tomu, jako bychom třeba z nevědomosti říkali, že křesťané topí lidi (při křtu) nebo provozují kanibalismus (jí krev a tělo Páně). Z čehož je zřejmé, že podobné náboženské představy nemá ani smysl více religionisticky komentovat. A můžeme se jim tak akorát dobře zasmát :))))
Hezký den všem!

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód