Otázky zvenčí

Co jste kdy chtěli vědět o křesťanství a evangelících a báli jste se zeptat...

Odpověď na příspěvek: Re: bdělost

Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 20. 03. 2019 19:34
Předmět: Re: bdělost

Slovně vzato: vedle "Kristus žije ve mne" najdeme v Novém zákoně i "žijte v Kristu", nebo "kde se dva nebo tři sejdou, tam jsem já uprostřed nich". Každá z těch názorných představ má svůj teologický význam, který nady nebudu rozříkávat.
Když jsem mluvil o "ne-já", myslel jsem tím to, co nás obklopuje. Když teď vy napíšete, že "naše já je součástí našeho ne-já", asi tím myslíte, že "naše vědomé Já je částí širšího Já", u Junga "celostného Já", které zahrnuje i nevědomí. No ale to je právě otázka. Pokud si Jung představuje, a mnohé zkušenosti tak skutečně vypadají, že Bůh k nám mluví skrze naše nevědomí, nemůžeme my vědět, jestli je božské ČÁSTÍ našeho nevědomí, nebo je něvědomí BRANOU, skrze kterou Bůh do našeho já vstupuje zvenčí…

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód