Otázky zvenčí

Co jste kdy chtěli vědět o křesťanství a evangelících a báli jste se zeptat...

Odpověď na příspěvek: Re: Křesťanství a reinkarnace

Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 15. 03. 2019 11:28
Předmět: Re: Křesťanství a reinkarnace

Máte mnoho načteno a zřejmě i napřemýšleno, umíte se vyjádřit. Oceňuji. A hlavně se držte meditace/rozjímání. To je způsob poznání, který mnoha křesťanům chybí. - Ano, JÁ bolí. Na tom se zase východní a západní spiritualita shodnou. Je nám třeba uvědomění, že omezenost JÁ je iluzorní. Jak tomu rozumím, východním řešením rozbourání hranic JÁ je "vyvanutí". Západním "vstoupení do vztahu, do vztahu lásky". Vztahu k Bohu, víry, a vztahu k bližním. - Je-li Adamův pád symbolem "pro uvědomění si já, s nímž souvisí veškerá bolest a smrt", tak si všimněte, že v tom příběhu je řeč ještě o jedné bolesti člověka dávno před pádem, o jeho osamocenosti: nenašla se pomoc jemu rovná. - Taky já vás pěkně zdravím

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód