Krize/Vize ČCE

Otevřená diskuze - jakýsi evangelický think tank, který se pokusí dlouhodobě a systematicky zaobírat situací ČCE.

Odpověď na příspěvek: Re: II. Bohoslužby

Od: Uživatel Evangnetu Jan Dospiva <>
Kdy: 14. 04. 2010 21:06
Předmět: Re: II. Bohoslužby

Odpovím stručně jen na některé otázky:
Vztah k vědě - v zásadě pozitivní. Je však třeba důsledně odlišovat holá zjištěná fakta od jejich interpretace v závislosti na světonázoru vědce. Odmítnout takovou "vědu", která se v případě některých interpretací tváří, že jsou to fakta, a zastírá, že jde o interpretace.
Co je Bible?
Souhlasím s bratrem Duchanem, že jde především o svědectví. Nezáleží na tom, nakolik je historicky přesné, ale že má základ v nějakých historických událostech a že jádro sdělení jednotlivých kapitol je pravdivým Božím slovem. Ani faktografie, ani mýtus.
A teď úkrok k tomu méně podstatnému - zda je aktuální revize církevního zpěvníku.
Ne, je ale čas k dosavadnímu EZ, Dodatku a Svítá vydat zpěvník zcela nový, čerpající z toho lepšího z moderního worshipu s českými texty. Ať si každý vybere, co je mu blízké, ať je v bohoslužbách zpíváno ze všeho, ať panuje tolerantní hudební pluralita, v níž je místo pro různý vkus i pro všechny generace.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód