Odpověď na příspěvek: Re: Kniha "Další List" vs. h.

Od: Anonym: P.A.Semi---.pnet.netair.net )
Kdy: 13. 09. 2018 19:59
Předmět: Re: Kniha "Další List" vs. h.

Jaká knížka? Na stránce http://pialpha.cz je na začátku ke stažení "Další List". Doporučuji stáhnout do souboru (případně spíš ZIP a rozbalit) a otevřít v nějakém PDF prohlížeči, neotevírat přímo z webu, prohlížeč nemusí unést 630 stran?
Jehova je trans-literováno z hebrejštiny. Jméno znamená "Jsoucnost", od slovesa "být" participium "jsoucí", a od toho vlastnost, tedy nejlépe "Jsoucnost". Proto také říká Mojžíšovi, že se jmenuje "Já jsem" (doslova "Budu", protože hebrejština nemá přítomný čas).
Zatímco všechna jména jsem přeložil, toto jsem naopak trans-literoval… Nenahrazuji ho jako všechny překlady slovem "Hospodin", tak jak to již židé začali, že ze své nenávisti k Bohu nevyslovovali několik staletí jeho jméno a nahrazovali jej "Adonaj" "Pán", od toho řecké "Kýrios", od toho slovanské "Gospodi", od toho novodobé "Hospodin". Dnes třeba v angličtině slovo Bůh důsledně přeškrtávají G-d… Nicméně také se modlím k Hospodinu. Ani nevím jistě, proč jsem to v překladu takto použil. (Nebo možná, podle rady pro Persea, aby použil zrcadlo na Medusu… Jména která měla být přeložena, byla dříve trans-literována, naopak jména, která mají kupodivu význam v originále, přeložena byla, ty jsou ale v části, kterou jsem já nepřekládal…)
Rozhodně to ale není Jahwe. To je jen pomsta rabínů za vyhnání z Israele, nebo prostě zkomolení, když to několik staletí vůbec nevyslovovali. (I Řecké přepisy nějakých gnostiků dokládají použití ιηωυα Ieoua). V hebrejštině má význam, jakými samohláskami je slovo připodobněno k jiným slovům, a takhle se to rýmuje se samými negativními slovy jako smrt, nemoc, marnost, nespravedlnost… Třeba stejně psané je "aon" "tvůrčí síla" a "aven" "marnost"… Tohle tedy rozhodně ne.
Jaká druhá nejateističtější země po Číně? Když se podíváte en wiki/Christianity_by_country , na mapě v Evropě jsme takový světlý flek, žádná další Evropská země nemá tak malé procento křesťanů. Tam v seznamu uvádějí 34% křesťanů u nás, ale to je zřejmě poněkud zastaralý údaj, dnes to je ještě méně… Když se podíváte cs wiki/Náboženství_v_Česku nebo cs wiki/Křesťanství_v_Česku, je 10% katolíků, 6% neuvedené křesťanství, 1% jiné církve. Sice jsou státy s ještě menším počtem křesťanů, ale tam jsou zase třeba muslimové…
Myslím, že za to u nás mohou především církevní restituce? Byla to vážná chyba: stát by měl sponzorovat církve, stejně jako sponzoruje školství, kulturu a sport. Ostatně Církve jsou instituce, které vzdělávají duchovnost alespoň části obyvatelstva, tedy se školstvím a kulturou naprosto souvisí… Přistoupit na konec státní podpory, byť oddálený o jednu generaci, bylo nemoudré. Dělat z Církve Kapitalistu, aby nesla "Kainovo znamení" na čele, které znamená "myslet na Vlastnictví především"…
Uvidíme, jak se to teď změní… Doteď vypadalo racionální Bohu nevěřit, když nebyly žádné důkazy. Místo toho lidé a vědci především _věřili_ nebezpečnému bludu "Velký Třesk", pro který byly ale jen podvržené a mylné nepřímé důkazy. Nebezpečnému proto, že od-křesťanštil Evropu…
(omlouvám se, že je to tak dlouhé… nejsem stručný…)

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód