Odpověď na příspěvek: Re: nebojte se?

Od: Anonym: Jiří Polák <> ( ---.static.grape.cz )
Kdy: 11. 01. 2021 08:34
Předmět: Re: nebojte se?

Už několikrát nám tu smazali kusy vláken kde jste mi vyhrožoval (a), takže si to už prosím odpusťte. Doposud bylo oficiálně povolených zaplnit 10% kapacity prostor bohoslužebných místností, což je např. v případě našeho kostela kolem 20 lidí. Cituji z "vlada.cz" aktualizované k 10.1.2021: b) shromáždění pořádaného církví nebo náboženskou společností v kostele nebo v jiné místnosti určené pro náboženské obřady se nesmí účastnit více účastníků, než odpovídá obsazenosti nejvýše 10 % míst k sezení, přičemž účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech, dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu s výjimkou, kdy zpěváci nebo sbor jsou oddělení od ostatních účastníků shromáždění tak, aby bylo zabráněno šíření kapének;

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód