Odpověď na příspěvek: nebojte se?

Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 09. 01. 2021 14:23
Předmět: nebojte se?

Když se podívám na naši teď už skoro rok dlouhou zkušenost, rozeznávám asi 4 přístupy věřících lidí: 1) je zdravotní riziko vyplývající ze scházení, proto se budeme řídit nařízeními vlády a nebudeme scházet - to je náš asi všeobecný evangelický případ 2) budeme se scházet v malých skupinkách za dodržení hygienických zásad, protože společenství životně potřebujeme; porušíme sice doslovné znění předpisů, zakazujících scházení, ale zachováme jeho záměr, budeme se chovat jako (duchovní) rodina 3) scházení je pro nás životně důležité, proto se případného nakažení nebudeme tolik obávat 4) budeme si myslet, že nám nic nehrozí, že Bůh nedopustí…
Pro případy 3 a 4 snadno dohledáte ukázky v médiích. Podle mne by stála za úvahu varianta 2, ale jen pro hodně uvědomělá společenství.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód