Odpověď na příspěvek: Re: Duchovní zneužívání

Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 04. 01. 2021 18:24
Předmět: Re: Duchovní zneužívání

Teď už nebudu interpretovat Jirku, "jak to myslel", ale asi je to úskalí mnoha lidí, kteří se považují za duchovní. Oni přece mají poznání z Ducha svatého, čistou pravdu, a tak se i v pokoře můžou povyšovat nad ostatní. Klasická scéna z Rad zkušeného ďábla: ďáblíku, nejlépe zbožného člověka dostaneš na cestě pokory, když se ponižuje více a více, a nakonec si řekne: tedy, já jsem tak pokorný…

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód