Odpověď na příspěvek: Re: blog o ČCE

Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 02. 01. 2021 13:26
Předmět: Re: blog o ČCE

Jsem velmi skeptický, že by bylo možno říct, že by existovaly nějaké takové téze. Byly by násilím na skutečnosti, kdyby si někdo myslel, že ví. Buďme mnohem skromnější: snažme se některé špatné věci dělat co nejméně (např. právě manipulovat druhými), po malých krocích se snažme dělat to, co jsme rozpoznali jako dobré (po malých krocích proto, že musíme stále promýšlet, zda to skutečně dobré je), a hlavně mějme trpělivost a naději vůči tomu, co přichází.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód