Ekuména

Diskuze o vztahu k jiným církvím a náboženským společnostem, ekumenické záležitosti apod.

Odpověď na příspěvek: Re: Další krok ekumenismu

Od: Anonym: David daggie Geisler---.tmcz.cz )
Kdy: 02. 11. 2012 11:54
Předmět: Re: Další krok ekumenismu

Asi jste uhodil hřebík na hlavičku svým výrokem, že "…rozdíl mezi vnímáním katolíka, pro kterého je organizační struktura církve velmi důležitou věcí, a vnímáním protestanta, kterého zajímá více teologická jednota." Přesně tak to chápu já.
Organizační struktura církve - ve smyslu hierarchickém - se mi osobně jeví druhem mocenskéhoh mechanismu, jak ze svobodného křesťana, který slyší Boží slovo, udělat "poslušné kolečko ve stroji". Společenství, které není založené na nasloucjání Božího slova a vzájemném respektu a úctě mezi jednotlivými údy církve - ať už jsou to jednotliví křesťané či jednotlivé konfese, je jen nástrojem náboženské a sociální kontroly. Kdo koho pak kontroluje a za jakým účelem (a komu tím vlastně slouží), to už je na další úvahu.
Pak už je bezpečnější pro křesťana ona protestantská "soukromá či osobní víra", jak ji nazval krd. Koch. :)
Tolik k ekumenismu a církevní jednotě

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód