Ekuména

Diskuze o vztahu k jiným církvím a náboženským společnostem, ekumenické záležitosti apod.

Odpověď na příspěvek: Re: Pastor Brian McLaren vydal knihu Nový druh křesťanství (A New Kind of Christianity)

Od: Uživatel Evangnetu Jan Dospiva <>
Kdy: 13. 10. 2010 23:31
Předmět: Re: Pastor Brian McLaren vydal knihu Nový druh křesťanství (A New Kind of Christianity)

Otázky, které McLaren klade, jsou naprosto legitimní a navýsost aktuální. Živý Bůh jedná překvapivě a třeba může zavrhnout "pravověrné křesťany", kteří politicky podpírají systém založený na honbě za ziskem, a naopak najít zalíbení v "nepravověrných", kteří však opravdu milují své bližní a prokazují to praktickou solidaritou.
Na druhé straně je však legitimní i ona námitka, že co vlastně zbude z jádra křesťanské zvěsti o spáse v Ježíši Kristu, když odvrhneme to "řecko-římské vyprávění". Z pohledu prvních kapitol Bible je vlastně náš svět ráj, dobré stvoření, pokud v něm nepanuje odcizení od Boha, zdroje života. To však žel není naše situace. Pokud by to tak ale bylo vždycky, pokud by stav, kdy člověk nezná Boha, byl od počátku, kdyby toto bylo původní lidství, pak s tímto stavem lidský hřích nemá nic společného a zvěst o Ježíši Kristu jako vykupiteli pozbývá na síle. Křesťanská antropologie však má za to, že to není původní stav člověka. Pokud ji opustíme, relativizujeme i význam Kristovy oběti.
Výsledkem pak nebude nic jiného, než jakési vyšeptalé křesťanství. Jsem tvrdošíjný, ale tam někde vidím duchovní příčiny problémů, se kterými se potýká ČCE.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód