Ekuména

Diskuze o vztahu k jiným církvím a náboženským společnostem, ekumenické záležitosti apod.

Odpověď na příspěvek: Křesťané a Židé

Od: Anonym: Kristýna <> ( ---.137.broadband9.iol.cz )
Kdy: 16. 06. 2009 13:03
Předmět: Křesťané a Židé

Dobrý den, mám dotaz týkající se tématu, který mě velmi trápí a hodně o něm přemýšlím. Je to téma vztahu Křesťanů a Židů. Jako Křesťanka jsem vždy Židy brala jak sobě rovné, jako "starší bratry a sestry ve víře", s kterými sdílím Starý Zákon, kořeny. Vždyť i Ježíš byl Žid. Na druhou stranu, spolu s apoštolem Pavlem mi je líto jejich nepřijetí Ježíše jako Mesiáše. Vzájemný pokojný dialog však považuji za důležitý. V poslední době se však setkávám spíše jen s extrémními názory na tento vztah od různých lidí. Na jedné straně se jedná téměř o "zbožňování" a nekritický obdiv Židů, na druhé straně o vztah negativní, poukazujíce na židovský rasismus vůči ostatním lidem, na nenávist židů ke křesťanům apod. Oba dva názory jsou zhusta podpořeny různými citáty z Bible a já tak nevím, co na to říci, protože to tam - v Bibli fakt je. Např. "obdivovači" často citují verše o házení drobkům psům, o narobouvaných větvích na olivě. Ti s negativními postoji argumentují např. různými pasážemi ze Starého zákona ohledně hrozného chování Izraele k ostatním národům např. z knihy Jozue nebo Dt 20, 10 - 17. Také prý v Talmudu je spousta nenávistných doporučení vůči Nežidům. A jak mám rozumět tomu, když si přečtu, že pro Židy není nic špatného plivat na kříž, že Nežid je podřadný, že vstoupení do manželství s Nežidem je považováno za tragédii apod.? Jsem z toho docela smutná, protože jsem vždy byla proti jakékoliv formě rasismu a antisemitismu a teď se dovídám toto. Nevím, jak se s tím mám vypořádat. Prosím Vás o váš názor. Děkuji za odpověď, modlím se k Bohu, aby mi ukázal správný postoj. Děkuji a zdravím, Kristýna

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód