Ekuména

Diskuze o vztahu k jiným církvím a náboženským společnostem, ekumenické záležitosti apod.

Odpověď na příspěvek: Re: TV ekuména

Od: Anonym: Ladislav Cajthaml---.static.bluetone.cz )
Kdy: 14. 09. 2021 19:26
Předmět: Re: TV ekuména

Původní poezie, ve smyslu původnosti starověku. Rozhodně nejde o opsané starozákonní látky, ale formou starozákonních textů je to samozřejmě ve volnějším smyslu inspirované. Nemluvě o různých významových narážkách a souvislostech.
Může být, že evangelista Lukáš tento zpěv nezkomponoval, ale převzal: chybí ale pevná data. To je problém veškeré novozákonní poezie. Chybí určitější doklady, kde se v textu Nového zákona vzaly. Například Ernst Käsemann vyspekuloval, že Prolog Janova evangelia rozšiřuje jakousi aramejskou liturgickou píseň a že může pocházet z esénských komunit. Nastiňuje i možnou rekonstrukci původního znění. Ale nic exaktního.
Hemžení Marií v evangeliích pro nás taky zůstane v mnohém hádankou. Ale v pravoslavných postupech vidím ten strach z prostitutek a misogynii: neochota připustit, mezi jakými typy se Ježíš evangelií pohyboval, neochota připustit, že prostitutka se může stát intenzivní následovnicí Kristovou, světicí apod.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód