Ekuména

Diskuze o vztahu k jiným církvím a náboženským společnostem, ekumenické záležitosti apod.

Odpověď na příspěvek: Re: dnešní bohoslužby

Od: Anonym: Ladislav Cajthaml--- )
Kdy: 19. 04. 2020 11:33
Předmět: Re: dnešní bohoslužby

Kazatel ČCE Aleš Wrana napsal(a):
 Dnes v TV pravoslavná bohoslužba - jitřně velikonoční. Plná zpěvů, že  Kristus byl vzkříšen a my se mu poddáváme. Kněz v krátké promluvě řekl, že  pravoslaví je o původní naivitě: Kristus se stal člověkem, abychom se my  stali božími. Konec, skoro není co dodávat, co rozebírat. Zpívejte, slavte  bohoslužby a věřte. Taky velmi zajímavé zrcadlo nastavené racionalistickému  protestantismu. Rovnou řeknu, že mně to nesedělo, protože se k takové  naivitě vrátit neumím/neumíme. Ale podnět to byl velmi silný.
Jinými slovy - návrat k mýtu, k mytičnosti. Vyřazení (biblického) textu, vyřazení historie, vyřazení racionality. "Christos vaskresen" je "pravda", nad kterou se pouze rozjímá, která se odehrála v celém vesmíru a odehrává se dynamicky pořád a my jsme součástí té pravdy. Kristovo vzkříšení je posvátná nerelativizovatelná pravda bez lokace. Nerozvažuje se ani nad historií, nad textem. Prostě "Kristus byl vzkříšen" a ty, nehodný, poklekni.
Pravoslaví je mnohým zajímavé - krásou obřadů, liturgií, estetikou ikon, tématem přijetí utrpení. Vzdor tomu, že TGM někde prohlásil, že se v Rusku setkal s úžasnou náboženskou nevzdělaností kléru. Masaryk replikoval, že o Bibli toho snad ví i německý kostelník v nejposlednější vesnici více než moskevský patriarcha.
Jinými slovy - vrátit se k tzv. původní naivitě se ne že neumím(e) - sám se k ní vrátit především nechci. Všechno, co se podařilo v Evropě za poslední staletí dobrého, je spjaté právě s ne-naivitou.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód