Ekuména

Diskuze o vztahu k jiným církvím a náboženským společnostem, ekumenické záležitosti apod.

Odpověď na příspěvek: Re: TV ekuména

Od: Anonym: Ladislav Cajthaml--- )
Kdy: 23. 03. 2020 21:15
Předmět: Re: TV ekuména

Jiří Polák napsal(a):
     No a to je přesně typický " zimniční" předsudek se kterým se  potýkám i přímo já osobně.  Když se já, nebo někdo trochu víc duchovně projevuje, je na něj někdy  nahlíženo skrz prsty  s obavou, že to dělá kvůli touze po vlivu, je to vnímáno jako způsob  manipulace a vnímáno až negativně.  Zajímavé, že takto reagují skoro vždy pouze faráři, kteří byli podrobeni  kritice a liberálně smýšlející laici    
Když jste tu "byl podroben kritice" vy, reagoval jste smrští nedůstojných urážek a touze rozbít kritikům hubu (cit. doslovně). Nevím, jestli je moudré, abyste se tu nějak šířeji zamýšlel nad vystavováním kritice. Kritice má druhé vystavovat ten, kdo ji dospěle snese sám.
Váš návrh na inspiraci bohoslužebným životem Skutků apoštolských mi, přiznám se, projasnil smíchem celý dnešek. Zní to nějak podobně jako inspirovat se ve Po výzkumu českých dějin kronikou Václava Hájka z Libočan a rukopisy Královédvorským a Zelenohorským. Vždyť je to celé fake, legenda, tyhle Skutky apoštolské. Asi byste chtěl mluvit jazyky nebo přesvědčovat všechny Židy okolo v synagogách, že Ježíš je mesiáš a toužíte, aby novodobý Ananiáš se Safirou při pokusu nedat všechen svůj majetek do saláru ihned natáhli bačkory.
S tím "předsudkem", na který si stěžujete, že ho osobně potkáváte, s tím se vůbec nepotkáváte náhodou.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód