Ekuména

Diskuze o vztahu k jiným církvím a náboženským společnostem, ekumenické záležitosti apod.

Odpověď na příspěvek: Re: TV ekuména

Od: Anonym: Jiří Polák <> ( --- )
Kdy: 23. 03. 2020 10:09
Předmět: Re: TV ekuména

Kazatel ČCE Aleš Wrana napsal(a):
 Protestanti se neoddělili, protože si mysleli, že to dělají lépe. Luther  objevil svůj článek o spasení z pouhé víry, a skrze něj viděl katolickou  církev své doby jako zpropadenou, skutkařskou, až antikristovskou. Byl to  pro něj útěk z potápějící se lodi. Ale sám Luther říkal, jakou je pro něj  bolestí dělit církev, a kdyby papež jeho objev uznal, že přijde do Říma a  padne před ním na kolena. - A pro mě je oprávněnost reformace i dnes otázkou  živou,i dnes se můžete tímto dělením proviňovat. Jaké důsledky třeba bude a  má mít, že obě strany starého sporu už našly ve sporu o ospravedlnění shodu?  
"útěk z potápějící se lodi"- to je hezky řečeno. Podobně se cítí i ti, kteří se štěpí v dnešních dobách, když se s nimi o tom bavíš. Je to většinou nemožnost rozvinout důraz, činnost nebo službu, kterou považují za důležitou. Jsem přesvědčený, že kdybychom si vzali více za vzor bohoslužebný život takový, jaký je popsaný ve Skutcích, prospělo by to jednotě.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód