Ekuména

Diskuze o vztahu k jiným církvím a náboženským společnostem, ekumenické záležitosti apod.

Odpověď na příspěvek: Re: TV ekuména

Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 23. 03. 2020 07:32
Předmět: Re: TV ekuména

Protestanti se neoddělili, protože si mysleli, že to dělají lépe. Luther objevil svůj článek o spasení z pouhé víry, a skrze něj viděl katolickou církev své doby jako zpropadenou, skutkařskou, až antikristovskou. Byl to pro něj útěk z potápějící se lodi. Ale sám Luther říkal, jakou je pro něj bolestí dělit církev, a kdyby papež jeho objev uznal, že přijde do Říma a padne před ním na kolena. - A pro mě je oprávněnost reformace i dnes otázkou živou,i dnes se můžete tímto dělením proviňovat. Jaké důsledky třeba bude a má mít, že obě strany starého sporu už našly ve sporu o ospravedlnění shodu?

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód