Ekuména

Diskuze o vztahu k jiným církvím a náboženským společnostem, ekumenické záležitosti apod.

Odpověď na příspěvek: Re: TV ekuména

Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 22. 03. 2020 11:39
Předmět: Re: TV ekuména

ŘKC (ČCE teď nechávám stranou) že potřebuje více vstřebat evanelikální důrazy? Už je dávno vstřebala. Jsou tam skupiny, jsou tam kněží, či světci, kteří by klidně mohli patřit pod nálepku evangelikálové. Jsou tam vedle jiných skupin a lidí s jinými důrazy. A katolickým evangelikálům nevadí chodit na mši mainstreamovou. Protože katolicismus vstřebá leccos a má vnitřní velkou rozmanitost. Z tohoto pohledu pak spoléhání na to, že v evangelikalismu je záchrana, vypadá jako velká jednostrannost. V čem? V důrazu, že opravdovost víry odvisí od síly prožitku - protože víra má i svou složku rozumovou, volní atd. V tom, že evangelikálové často vnímají Bibli jako "papírového papeže". V tom, že evangelikálové se stále rozpadají na nové a nové denominace, které se považují za ještě opravdovější… To všechno píšu, i když jsem mezi evangelikály rostl ve víře.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód