Ekuména

Diskuze o vztahu k jiným církvím a náboženským společnostem, ekumenické záležitosti apod.

Odpověď na příspěvek: Re: TV ekuména

Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 21. 03. 2020 11:42
Předmět: Re: TV ekuména

OK, Jirko, asi zrovna ekumenickou přípravu o Marii by posluchači potřebovali. Katoličtí i evangeličtí.
Během mše zazní např. slova: "Proto prosím Matku Boží, Pannu Marii, všechny anděly a svaté i vás, bratři a sestry, abyste se za mě u Boha přimlouvali." Proč to mnohé evangelíky vytáčí? Protože je tady Marie viděna jako PROSTŘEDNÍK pro zprostředkování modliteb. Jako by modlitba běžného věřícího až k Bohu nedosáhla - to by bylo špatné smýšlení. Ale přečtěme si tu formulaci celou, Marie je tu postavena do řady i s jinými lidmi, jako i my evangelíci někdy řekneme druhým: "hele, mysli na mne ve svých modlitbách, potřebuji, abyste se za mně modlili."
A někdy se může stát, že katolíci mluví o Marii tak moc a tak silně, jako by ona pro ně byla BOŽSKÁ, čtvrtá božská osoba. To by byla zase chyba, pokud by šlo o kultické uctívání. V jejich katechismu to určitě tak není, v některých projevech lidové zbožnosti asi jo. Na druhou stranu se oni diví, když je z toho pořád podezíráme, a když nám jakoby vadí každá přejnější zmínka o Marii. Vždyť ona o sobě v evangeliu říká: "od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení." Tak je to podle Bible, a jestli to my chápeme jako cosi divného, je to náš problém. Marie je i v evangeliu postavou naprosto výjimečnou.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód