Aktuálně v ČCE

Co hýbe s ČCE...

Odpověď na příspěvek: Není zákon jako zákon

Od: Kazatel ČCE Filip Keller <>
Kdy: 07. 12. 2015 22:52
Předmět: Není zákon jako zákon

Srovnání světského zákona s Biblí kulhá právě v tom, že Bible není zákon v tom smyslu, jak rozumíme zákonům světským. Škoda, že se u nás nevžila tradice jako u sousedů Slováků, ti mají Starou a novou Zmluvu. Podobně celý anglicky mluvící svět má Old and New Testament. V obou případech jde o něco trochu jiného než o "zákon". A jinak mně je nejbližší Ježíšovské pojetí zákona: „‚Miluj Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce, celou svou duší, celou svou silou a celou svou myslí‘ a ‚miluj svého bližního jako sám sebe.‘“ (Lk 10,27-28, viz též Mk 12, 28-31 a související). Osvobozuje mne od toho, abych soudil, k tomu abych se snažil milovat.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód