Aktuálně v ČCE

Co hýbe s ČCE...

Odpověď na příspěvek: Re: Ja používat Bibli?

Od: Anonym: Radek Hanák <> ( ---.praha.cmnet.cz )
Kdy: 13. 03. 2006 11:01
Předmět: Re: Ja používat Bibli?

Nelíbí se mi slovo homosexuálbijec. Myslím, že váš postoj k nim je pro mnohé homosexuály daleko tragičtější. Necháváte je žít ve lži. Já pravím, že Bůh z homosexuality vysvobozuje,a to je veliká naděje pro ně. Bůh má rád hříšníka, ale nenávidí hřích. I já tak musím. Proto hmsxly nebiji, ale miluji, jejich jednání je však hřích. Abych ze svého názoru nečinil slovo Boží, držím se pevně textu, což se o hmsxlochráncích říci skutečně nedá. Pavel byl hmsxlbijec? V 1.Kor 6,9-10 staví samcoložníky vedle zlodějů, lakomců atp. Jsem přesvědčen, že homosexuálové nejsou zloději, a nikomu třeba neubližují, ale Písmo zde hovoří jasně, co s oběma bude, pokud se neodvrátí od těchto věcí. Dává zde oba k sobě, protože to jsou mrtvé skutky staré přirozenosti. Jestliže se člověk stane novým stvořením, má skutky staré přirozenosti umrtvovat Duchem Božím (Ř7 a 8). Nemá-li toto křesťan ve své moci, potřebuje hlubší osvobození. Je to ale možné. Pavel je bezhříšný soudce? On sám se pokládá za největšího hříšníka, a přesto takto mluví. Nechce zatajit pravdu pro

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód