Aktuálně v ČCE

Co hýbe s ČCE...

Odpověď na příspěvek: Ja používat Bibli?

Od: Anonym: Masox80.79.28.--- )
Kdy: 13. 03. 2006 09:57
Předmět: Ja používat Bibli?

Ano, to je nebezpečný, když se manipuluje s Biblí. Stejně tak, ale můžu, když se mi to hodí (hmsxlbijci to tak nezřídka dělají) ze svého názoru učinit slovo Boží. Bible se přece nedá používat jako vidle, jde o hledání centra sdělení. U Sodomáků nebyl hlavní problém hmsxlta, ale násilí - kdy si z druhýho udělám jen předmět k uspokojení a manipulaci, když se k druhému nechovám s úctou jako k partnerovi. To pak zrcadlí vzrah k Bohu - jako partnerovi základnímu a celoživotnímu. Je to stejný jako s přikázáními - jak mohu mít v úctě Boha otce, když nectím svýho otce biologickýho? A tady musí každý znás s pokorou přiznat, že máslo na hlavě máme všichni a naším úkolem přece není na druhé ukazovat, nebo jim "vidlema" ještě přidávat, ale začít sám u sebe: "nesuďte a nebudete souzeni". Že je biblické svědectví prosté? Ano je, to je jasný - milujte své nepřátele - milujte (nikoliv eroticky) hmsxuály… tak běž a čiň také tak. Je to jednoduchý a rozumí tomu každej prostej člověk, co neumí ani zapnout počítač. Nejhorší mocností, která nás od Boha odvrací, je to, když si myslíme, že jsme před Bohem něco víc než ostatní - dokonce než hmsxlvé. A když jsme u centra zvěsti evangelia, pro mne jsou jádrem evangelia slova a život Pána Ježíše. Nenaváží se do hmsxlů (nebo do těch co žijí v hříchu), ale hlavně do farizeů, co jsi myslí, že ve svý bezhříšnosti musí druhé hlídat a kárat. Toto jsou sdělení, který jsou prostý a nepotřebujou vědu, abych si je vtiskl do srdce. Někde jsem četl,že hmsxly nejvíce odsuzují ti, kteří s hmsxlnmi sklony sami bojují - bojují o to, aby druhými nebyly také odsouzeni. Mají strach, že když se tomu dá volný průběh, okolní morálka je neudrží a spadnou do toho taky.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód