Aktuálně v ČCE

Co hýbe s ČCE...

Odpověď na příspěvek: Re: ČCE a synodní dokument o homosexualitě

Od: Anonym: Radek Hanák <> ( ---.praha.cmnet.cz )
Kdy: 13. 03. 2006 07:20
Předmět: Re: ČCE a synodní dokument o homosexualitě

K tomu prvnímu: souhlasím bez výhrad. K druhému: I s tím se dá souhlasit, i když je to jen teorie. K třetímu: Znám případ, kdy homosexualita ublížila lidem. Ženatý člověk (křesťan!), dvě děti. Našel si přítele, odešel od své rodiny. Sobě asi neublížil, ale druhým ano.
K otázce Bible: Zde je ten problém,proč máme odlišné názory. V pohledu na Písmo. Co je pouze názor a co je pouze slovo Boží? S tím se dá velice nebezpečně manipulovat, a to co se mi nehodí, tak z toho udělám pouze názor. Písmo není tak složité, jak ho děláme. Je psáno tak, aby mu rozuměl i prostý člověk. Ano, Bibli psali omylní lidé, ale byli inspirováni Duchem Božím. A dále, když se Nový zákon utvářel, některé knihy nebyly zařazeny, protože jim chyběli znaky pravosti. Proč tedy Pavlova slova o homosexualitě také nebyla vymazána? V historii, jak víme, byli pokusy vymazat části textu z Nového zákona. Např.odkazy na Starý zákon, to jistě víte. A jistě víte, že to bylo zavádějící. Dnes to zavádějící není? Pro mne je norma Písmo, při jejím výkladu můžeme brát jako vedlejší pomocníky vědu, dobové pozadí apod. Ale pouze jako vedlejší subjekty, které nám mají pomoci rozšířit obzor, ne nás svést z cesty. Při výkladu se máme nechat vést hlavně Duchem Kristovým. Na vědu bych zase až tak nedal. Dnes už se ví, že i pan Darwin se mýlí,a co se týče homosexuality, věda nemá důkazy, pouze nepodložené domněnky. Homosexualita je mocnost, která mnohé uvádí do života ve lži. Tváří se přirozeně, chce si vybudovat své místo ve společnosti, a proto do tohoto klamu chce uvádět i nás křesťany, abychom řekli,ano, před Bohem je to v pořádku. Kdo však má zdravý rozum, a Bible pro něj zůstává normou, musí říci ne. Evangelium je jasné a jednoduché, nedělejme jej složité.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód