Aktuálně v ČCE

Co hýbe s ČCE...

Odpověď na příspěvek: Re: ČCE a synodní dokument o homosexualitě

Od: Anonym: Radek Hanák <> ( ---.praha.cmnet.cz )
Kdy: 07. 03. 2006 02:03
Předmět: Re: ČCE a synodní dokument o homosexualitě

To snad Petře nemyslíte vážně. Kolik se rodí postižených dětí v normálních rodinách? Chcete snad říci, že každý člověk, který chce mít rodinu a děti, může potencionálně ublížit své ženě a svému dítěti? Víte co? Zakažte heterosexuální soužití, aby se náhodou nerodili postižené děti. Radši ať se nerodí žádné. Ubližujme radši Bohu. Zarmucujme Ducha svatého.
Psychicky poškozené dítě často vyroste tam, kde chybí jeden rodič. V neuplných rodinách. V rozvrácených rodinách. Každé dítě by mělo mít právo na otce i matku. Oba potřebuje. Nemá-li některého z rodičů, často to zanechává na něm stopy. Když by měl dva otce, či matky, bude to OK?
Homosexuální vztah nikomu neubližuje? Nanejvýš poškozuje vztah s Bohem, ale to si nemyslíte? Co je to mít vztah s Bohem? Jaký je to vztah, vědět, že někdo mne miluje natolik, že za mne dal svůj život? A já poškozuji pouze vztah s Bohem? Nejen můžete poškozovat vztah s Bohem, ale především také ubližovat svatému Bohu. On má taky srdce. A z takových úvah krvácí…Nevím do jaké míry znáte Boží otcovské srdce, kdybyste ho ale znal ještě více, myslím, že byste závěr poslední věty takto nenapsal, protože to našemu drahocennému Spasiteli ubližuje. Bůh z homosexuality osvobozuje. Proč by ale osvobozoval z něčeho, co by bylo Jeho darem? Byl by v sobě rozdělen. Homosexualita ale není Boží dar, ale hřích. A Bůh z hříchu osvobozuje. Když tedy člověk chce… Bůh už udělal krok k naší svobodě z otroctví hříchu, zemřel na kříži. Ten druhý krok je na nás, abychom byli proměněni, abychom byli světlem, abychom tuto změnu a svobodu ve svých životech nesli tomuto světu. Nemáme-li v tom jasno, je zřejmé, že ten náš krok nebyl pořádný, byl-li vůbec nějaký.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód